21 december 2016

MKS praktijkdagen: een groot succes! Bekijk het sfeerimpressiefilmpje.

De MKS praktijkdagen op 1, 2, 14 en 16 november waren een groot succes. Op alle dagen was de zaal volledig gevuld! Er waren zowel (kinder)verpleegkundigen en transferverpleegkundigen binnen en buiten het ziekenhuis aanwezig, als ook teamleiders van kinderafdelingen en andere zorgprofessionals.

In totaal 430 deelnemers! Een mooi moment om met zijn allen te kijken naar de samenwerking tussen het ziekenhuis en thuis met behulp van het Medische Kindzorgsysteem en hoe dit in de praktijk via MKS online kan worden vormgegeven. De MKS praktijkdag werd georganiseerd door Stichting Kind en Ziekenhuis, MKS online, Stichting PAL kinderpalliatieve expertise, Allerzorg, KinderThuisZorg en ZieZeZo.

Inspiratieboom

Op de MKS praktijkdag kregen deelnemers de mogelijkheid een vragen- of ideeënkaartje op te hangen in de zogenaamde inspiratieboom. Ook kon iedereen op de foto met zijn of haar favoriete artikel(en) van het Handvest Kind en Zorg in de speciale photobooth. En dat werd ook veelvuldig gedaan! Alle foto’s en een deel van de presentaties zijn binnenkort terug te vinden op de website van MKS online.

Sfeerimpressiefilmpje van de MKS praktijkdag