7 februari 2018

Noa té vroeg geboren: het belang van goede ketenkindzorg

Noa wordt geboren in het UMCG na 27 weken en 5 dagen zwangerschap op 18 juni 2017, met een gewicht van 1410 gram. Noa is het eerste kindje van Bente en Mark. Ze wonen in Drachten. Bente is verpleegkundige, maar werkt momenteel als operatieassistente en Mark werkt in ploegendienst. Na maanden ziekenhuis mag Noa dan eindelijk naar huis.

Heel onverwachts

Bij bijna 28 weken zwangerschap blijkt Bente vruchtwater te verliezen. Bente gaat per ambulance direct naar het UMCG. Dan gaat het snel: ze arriveert om 17.30 uur en om 21.00 uur is Noa geboren. Bente en Mark zijn hier uiteraard helemaal niet op voorbereid. De eerste zes weken van haar leven ligt Noa in het UMCG. Twee dagen na de geboorte krijgt Noa twee hersenbloedingen.

Om de druk uit het hoofdje weg te krijgen heeft Noa maar liefst acht keer een ruggenprik nodig. Daarnaast heeft Noa hartproblemen. Het ziekenhuis vangt Bente en Mark goed op. Het duurt echt wel even voordat Noa stabiel is. Bente en Mark gaan elke dag van huis naar het UMCG.

Na zes weken is er sprake van dat Noa overgeplaatst wordt naar een ziekenhuis met high care zorg. Daar is geen plaats. Daarom blijft Noa nog een paar dagen langer in het UMCG. Na enkele dagen wordt ze overgeplaatst naar Nij Smellinghe. Voor Bente en Mark is het feit dat Noa naar Drachten kan erg fijn, omdat ze vlakbij het ziekenhuis wonen.

Over naar ander ziekenhuis

Vanuit het UMCG is er een mondelinge overdracht van de neonatoloog naar de kinderarts in Nij Smellinghe. De neonatologieverpleegkundige van het UMCG bespreekt de overdracht met de kinderverpleegkundige van Nij Smellinghe. Bente reist per ambulance met Noa naar de couveuse afdeling van Nij Smellinghe. Daar is een schriftelijke medische én verpleegkundige overdracht van kindercardioloog en de oogarts. Er staat een afspraak gepland op de polikliniek met de kindercardioloog en voor het ontwikkelingsspreekuur in het UMCG, omdat ze prematuur is en nog niet duidelijk is of de hersenbloedingen gevolgen hebben voor de ontwikkeling van Noa. In het UMCG hebben Bente en Mark steun gehad van maatschappelijk werk. In Drachten hebben ze aangegeven hier geen behoefte meer aan te hebben. Hiervan gaat geen overdracht mee.

Stabiliseren

De reis heeft nog wel gezorgd voor een terugslag van twee weken. In Nij Smellinghe gaat Noa verder stabiliseren en leren drinken. Bente en Mark moeten wennen aan de verandering, maar ze kunnen zo vaak als ze willen bij Noa zijn. Bente is bij alle voedingen overdag en ze doet de verzorging. Bente leert uiteindelijk ook om de sondevoeding te geven. Omdat ze zelf verpleegkundige is, heeft ze dit snel onder de knie. De stap om naar huis te gaan, is al in zicht.

Naar huis

Na vier weken in het Nij Smellinghe mag Noa naar huis. Een week voor het ontslag kondigt het ziekenhuis dit aan bij het consultatiebureau plus. Op een zaterdag mag Noa naar huis. Het ziekenhuis heeft de materialen voor de sondevoeding geregeld. Bente geeft de voedingen zelf, kinderthuiszorg is hiervoor niet nodig.

Voor het wisselen of opnieuw inbrengen van de sonde kunnen ze in het ziekenhuis terecht dat op loopafstand ligt. Ze mogen ook altijd rechtstreeks naar de afdeling bellen bij vragen. De thuiskomst verloopt goed. De zes voedingen van Noa worden thuis voortgezet. Omdat het ontslag onverwacht eerder plaatsvindt dan gepland, vindt er geen warme overdracht in het ziekenhuis plaats.

Ondersteuning thuis

Op maandag belt de jeugdverpleegkundige van het consultatiebureau om een afspraak te maken om langs te komen. Ze maken dan afspraken over onder meer inentingen en verdere ondersteuning. De jeugdverpleegkundige stemt ook af met het ziekenhuis en blijft Bente steunen. De fysiotherapeut komt thuis langs voor Noa. Het gaat goed met Noa, met kleine sprongetjes blijft zij zich goed ontwikkelen.

Zwangerschapsverlof zit erop

Als Noa vier maanden oud is, komt het einde van het zwangerschapsverlof in zicht. Bente heeft een paar zware weken, maar haar eigen netwerk vangt haar op. Ze kan nog niet terug naar haar werk maar regelt de opvang wel alvast. Noa drinkt de voeding zelf met een fles. Als Noa wat sterker is en goede voortuitgang laat zien, wil ze weer drie dagen gaan werken.

Om privacyredenen zijn dit niet de echte namen van de betrokkenen.

Dit is een uitgave van het MKS Programmabureau

Het ziekenhuis Nij Smellinghe is een MKS Proeftuin. Deze casus maakt deel uit van de startfoto en is het resultaat van een samenwerking tussen Nij Smellinghe en het MKS Programmabureau. Het MKS Programmabureau zet proeftuinen MKS op en begeleidt en adviseert hierbij. Dit gebeurt in opdracht van het ministerie van VWS.

www.hetmedischekindzorgsysteem.nlinfo@mksprogramma.nl

Het MKS is gebaseerd op de rechten van het kind en op het Handvest Kind & Zorg.