21 april 2017

Onderzoek doodsoorzaak kinderen

Als kinderen thuis onverwacht en op het eerste gezicht onverklaarbaar overlijden, wordt er onderzoek gedaan naar de aard van het overlijden (natuurlijk of niet-natuurlijk) en de doodsoorzaak. Voor dat onderzoek is nu een nieuwe regeling: NODOK (Nader Onderzoek naar de Doodsoorzaak van Kinderen).

De regeling is gericht op de rouwverwerking van nabestaanden. Voor hen kan het belangrijk zijn om de doodsoorzaak te kennen. Als tijdens het NODOK-onderzoek blijkt dat er misschien sprake is van een strafbaar feit, wordt het Openbaar Ministerie (OM) geïnformeerd. Het OM kan een strafrechtelijk onderzoek houden, inclusief een forensische lijkschouw. Een eerdere procedure voor nader doodsonderzoek combineerde rouwverwerking met strafrechtelijk en wetenschappelijk onderzoek. Die combinatie bleek geen meerwaarde te hebben. Bijvoorbeeld voor het opsporen van kindermishandeling was de regeling niet effectief. Daarom is het enige doel van de regeling nu de rouwverwerking van ouders. Kinderen kunnen onderzocht worden in zes universitair medisch centra: UMC Groningen, Radboudumc, UMC Utrecht, AMC, Erasmus MC en Maastricht UMC.

Bron: www.rijksoverheid.nl