2 maart 2022

Goed luisteren door zorgverleners draagt het meeste bij aan de kwaliteit van de kindzorg

Luisteren, aandacht geven en het serieus nemen van kinderen en ouders hebben de grootste invloed op de kwaliteit van de zorg zoals kinderen en ouders die ervaren. Als zorgverleners goed luisteren, voelen kinderen en ouders zich vrijer om gevoelens en gedachtes te delen, zijn ze meer betrokken bij hun eigen zorg, nemen ze informatie beter op en worden ze meer gestimuleerd om samen te beslissen.

Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek dat Kind & Ziekenhuis uitvoerde naar de vraag hoe kinderen en ouders de zorg aan kinderen in Nederland beleven. Daartoe werd een groot deel van de verhalen onder de loep genomen die kinderen en ouders sinds 2013 bij wijze van feedback over de zorg delen via de Ervaringsmonitor van Kind & Ziekenhuis. Analyses van de ervaringen werden aangevuld met interviews.

Het onderzoek geeft Kind & Ziekenhuis meer inzicht in de vraag hoe kind- en gezinsgericht de Nederlandse kindzorg is in de ogen van kinderen en ouders zelf.

Vriendelijk zijn

Uit het onderzoek blijkt dat na vriendelijk zijn, ook goede informatie geven en een kindvriendelijke omgeving relatief veel invloed hebben op de ervaring van kwaliteit van zorg. Daarbij valt op hoe belangrijk de bejegening door de zorgverleners is. Zo is menselijk contact de meest belangrijke vorm van afleiding en niet de aanwezigheid van voorwerpen ter afleiding.

“Als zorgverleners goed luisteren, voelen kinderen en ouders zich vrijer om gevoelens en gedachtes te delen”

Verder valt op dat kind- en gezinsgerichtheid het belangrijkste thema is in de ervaringen die kinderen en ouders delen in de Ervaringsmonitor.

Samen beslissen

Over samen beslissen, een belangrijke voorwaarde voor kind- en gezinsgerichte zorg, wordt in de Ervaringsmonitor wisselend gerapporteerd. Als zorgverleners persoonlijke voorkeuren tijdens de behandeling herkennen en de mogelijkheid bieden om vragen te stellen, wordt dat als een positieve ervaring beschouwd. Maar het komt ook vaak voor dat kind en ouders zich geen onderdeel voelen van de gesprekken of de beslissingen. Hun ervaring scoort dan negatief.

Over de Ervaringsmonitor

De Ervaringsmonitor is het instrument van Kind & Ziekenhuis waarmee kinderafdelingen, andere afdelingen in het ziekenhuis en andere zorgorganisaties kunnen nagaan hoe hun zorg ervaren wordt. Via online vragenlijsten kunnen kinderen, jongeren en ouders ervaringen delen in de vorm van verhalen in plaats van cijfers. Kinderen en ouders voegen zelf aan de hand van vragen ook interpretaties aan hun ervaringen toe. Bijvoorbeeld dat een bepaalde ervaring vertrouwen wekte, of juist zorgde voor onzekerheid of angst.

Aanmelden

Zorgorganisaties kunnen zich aanmelden voor de Ervaringsmonitor via de Academy Ervaringsprofs van Kind & Ziekenhuis. Zij kunnen dan continu de verhalen van de afgelopen 4 weken inzien. Daarnaast ontvangen ze feedback van Kind & Ziekenhuis over wat de verhalen over hun centrum of afdeling zeggen over de kwaliteit van hun zorg en wat mogelijke verbeterpunten zijn.

Naar de uitgebreide onderzoeks-samenvatting

Hoe ervaren kinderen en ouders de kindzorg in Nederland?

Meer info over de Ervaringsmonitor en aanmelden

Ervaringsmonitor – unieke tool voor ophalen van ervaringsverhalen van kinderen, jongeren en ouders