24 januari 2019

Onze reactie op het bericht van NVZ en NFU dat ziekenhuizen stoppen met keurmerken

Zeer betreurenswaardig vinden wij het advies van de NVZ. Dit luidt:

Het onderscheidend vermogen van keurmerken is in de loop der jaren steeds lager geworden, terwijl deelname aan keurmerken leidt tot hoge financiële en administratieve lasten. Om die reden adviseren NVZ en NFU om te stoppen met het voeren van keurmerken, waaronder de smiley’s, het roze lintje, de kangoeroes en het vaat- en spataderkeurmerk.

Zij benoemen echter alléén patiëntenkeurmerken specifiek. Wij realiseren ons terdege dat een kwaliteitskeurmerk geen administratieve last mag worden maar juist een stimulans en motiverend middel om samen met de zorgverleners en de kinderen en ouders te werken aan een optimale patiëntbeleving. Daarom geloven wij in de kracht en het onderscheidend vermogen van ons kwaliteitsinstrument de Smiley.

Meer weten over onze visie? Lees het hier.