27 juni 2018

Oplossingen voor het tekort aan kinderverpleegkundigen | Deel 1

Samen opleiden

In het hele land is een groot tekort aan kinderverpleegkundigen. Wat betekent dit voor zorgorganisaties en welke oplossingen hebben ze bedacht? De landelijke organisatie KinderThuisZorg leidt samen met enkele ziekenhuizen kinderverpleegkundigen op die zowel thuis als in het ziekenhuis kunnen werken.

Marielle Jansen is opleidingscoördinator bij KinderThuisZorg (KTZ). Jansen: “In het westen van het land hebben we een groot tekort aan kinderverpleegkundigen, en in Groningen en Friesland. Sommige zijn naar het Prinses Máximacentrum vertrokken, maar we zijn ze ook aan andere zorginstellingen kwijtgeraakt, in het hele land.”

“We moeten soms een kind weigeren omdat een team de kinderverpleegkundige zorg niet kan leveren. Dat is afschuwelijk. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat een kind niet thuis kan overlijden.”

De afgelopen jaren heeft KTZ 78 kinderverpleegkundigen opgeleid. Nu zijn het er per jaar gemiddeld twintig. Jansen: “We kunnen nog meer opleiden, maar hoeveel mensen dat moeten zijn is voor ons moeilijk in te schatten, vooral door de verschuiving van ziekenhuiszorg naar zorg in de persoonlijke omgeving van het kind. We weten alleen dat de vraag enorm is toegenomen en dat we die nu niet altijd aan kunnen. We moeten soms een kind weigeren omdat een team de kinderverpleegkundige zorg niet kan leveren. Dat is afschuwelijk. Het kan bijvoorbeeld betekenen dat een kind niet thuis kan overlijden.”

Doordat steeds meer chronisch en ernstig zieke kinderen thuis verzorgd kunnen worden, is het nog belangrijker geworden dat kinderverpleegkundigen van zorginstellingen weten hoe het er in de thuiszorg aan toegaat, en andersom. Jansen: “We hebben nu twee pilots lopen. De eerste is een opleiding tot transmuraal kinderverpleegkundige, samen met het Martiniziekenhuis en UMCG in Groningen. In mei zijn drie kinderverpleegkundigen begonnen in het Martiniziekenhuis. Na vier maanden vervolgen ze de opleiding bij ons, daarna gaan ze vier maanden naar het UMCG. Vanaf juli gaan we op dezelfde manier kinderverpleegkundigen opleiden in samenwerking met het Medisch Spectrum Twente (MST) in Enschede. Als de verpleegkundigen die deelnemen aan de pilot afgestudeerd zijn, is bij ons zeker plek genoeg om aan de slag te gaan.”

Werken bij gezinnen thuis is de mooiste zorg die je kunt geven, vindt Jansen. “Je bent te gast, komt bij allerlei culturen, op scholen en bij opa’s en oma’s thuis. Je kunt zoveel betekenen voor kind en ouders. Je gaat meestal met een heel goed gevoel naar huis.” Toch heeft haar organisatie last van een groot verloop. Jansen: “Dat komt denk ik door de werkdruk en de lange dagen. Je kunt niet altijd zeggen dat je na acht uur werken naar huis gaat, omdat we gezinsgerichte zorg leveren, verspreid over de dag. Het is wel zuur als door ons opgeleide kinderverpleegkundigen weggaan, vooral omdat KTZ de opleidingen zelf moet betalen. Nu geven we een boete als iemand binnen twee jaar na de opleiding weggaat, maar de nood is in sommige ziekenhuizen zo hoog, dat ze die voor de kinderverpleegkundige betalen.”

Heleen Schoone

Heeft jouw organisatie ook een creatieve oplossing om het tekort op te vangen? Mail info@kindenziekenhuis.nl.

Eigen rubriek | Stichting Kind en Ziekenhuis