12 augustus 2015

Ouders helpen ouders op weg in uniek buddyproject Hartenwijzers

Door en voor ouders, daar draait het om bij Hartenwijzers, het buddyproject van De Hart&Vaatgroep. De patiëntenvereniging helpt mensen met hart- en vaatziekten en hun naasten zoveel mogelijk de regie te houden over hun eigen leven en zorg. Ouders van een kindje met een hartaandoening krijgen veel op hun bord. Zowel emotioneel als praktisch. Uit gesprekken die De Hart&Vaatgroep met ouders van kinderen met een hartaandoening gevoerd heeft, blijkt dat zij vaak behoefte hebben aan ondersteuning. In het project Hartenwijzers wordt een hartenwijzer (buddy) gekoppeld aan een ouder of stel ouders van een kind met een hartaandoening.

Hartenwijzers ondersteunen op emotioneel vlak en helpen ouders de weg te vinden naar bestaand (zorg)aanbod. Een hartenwijzer is geen hulpverlener en neemt geen zorgtaken over. Het is wel iemand die zelf ook ouder is van een kind met een hartaandoening én weet tegen welke problemen deze ouders aanlopen en hierover kan meedenken.

Over het algemeen zijn hartenwijzers ouders van kinderen waarbij de hartafwijking een tijd geleden is vastgesteld. De meest hectische periode is achter de rug en deze ervaringen zijn verwerkt. Deze vrijwilliger wordt geschoold om ouders op een zo goed mogelijke manier te ondersteunen. De hartenwijzer wordt voor een kortere of langere tijd gekoppeld aan een ouder, afhankelijk van de behoefte aan ondersteuning. Hij of zij kan een luisterend oor bieden, tips geven, meedenken over beslissingen die genomen moeten worden in de zorg of meegaan naar zorgverleners. Inmiddels zijn de eerste hartenwijzers en ouders aan elkaar gekoppeld. De eerste reacties zijn zeer positief.

Wil u meer informatie of u aanmelden, kijk dan op www.hartenvaatgroep.nl/hartenwijzers.

Wilt u flyers bestellen om dit project onder de aandacht te brengen van ouders die hier baat bij kunnen hebben, neem dan contact op met beleidsadviseur Anne Kors-Walraven via: hartenwijzers@hartenvaatgroep.nl.

De Hart&Vaatgroep is de patiëntenvereniging van en voor mensen met een hart- of vaataandoening en hun naasten. De vereniging richt zich zowel landelijk als regionaal op belangenbehartiging, informatievoorziening, lotgenotencontact en leefstijlmanagement. Hart- en vaatpatiënten en hun naasten zijn dankzij De Hart&Vaatgroep beter in staat om met behulp van de juiste informatie, voorlichting en begeleiding zelf keuzes te maken ten aanzien van hun eigen ziekte en de geboden zorg. De Hart&Vaatgroep werkt samen met de Hartstichting.