30 maart 2021

Ouders vinden opvoeden in coronatijd zwaar, maar ervaren ook meer rust

Veel ouders vinden de opvoeding van hun kinderen in coronatijd zwaar. Tijdens de schoolsluiting in januari had een groot deel van de ouders last van stress. Daarnaast zien zowel ouders als kinderen ook positieve kanten aan de lockdown, zoals meer rust in de agenda en meer tijd voor het gezin.

Dat zijn de uitkomsten van een onderzoek van de GGD IJsselland (regio Zwolle-Hardenberg-Deventer) naar hoe het met ouders en hun kinderen gaat tijdens de coronapandemie.

Maar liefst 12.500 ouders met kinderen tot 12 jaar in de regio gaven gehoor aan de oproep om een vragenlijst in te vullen. Het onderzoek vond plaats in de tweede helft van januari, toen de scholen nog dicht waren. GGD IJsselland was verrast over het grote aantal reacties. “Het geeft aan dat het onderwerp ontzettend leeft onder ouders”.

Opvoeden in coronatijd is zwaar

Van de reagerende ouders geeft 40 procent aan de opvoeding in coronatijd zwaar te vinden. Thuiswerken terwijl de kinderen ook thuis aanwezig zijn, maken de lockdown zwaar of lastig.

Ouders vinden het moeilijk als ze hun kind op onderwijsgebied niet kunnen bieden wat het nodig heeft. Ze signaleren dat de kinderen hun vriendjes, vriendinnetjes en hun juf missen, en in het algemeen de sociale prikkels van school.

Andere ouders, bijvoorbeeld van kinderen die op school snel overprikkeld zijn, merken op dat hun kind thuis juist beter in zijn vel zit.

Meer tijd voor het gezin

De ouders in het onderzoek geven zichzelf gemiddeld een 6,6 als het gaat om de vraag hoe goed ze zich voelen. Ook al ervaren veel ouders meer stress, driekwart van de ouders ziet ook voordelen aan de lockdown. Zo is er meer rust in de agenda en meer tijd voor het gezin.

Een ouder zegt: “Geen race van hot naar her. Meer tijd om te koken, film te kijken en spelletjes te doen.” Volgens de ouders in het onderzoek ervaren hun kinderen die positieve effecten van de lockdown ook.

Gevraagd naar hoe de kinderen zich voelen, geven de ouders dit aan met gemiddeld een 7. Aan kinderen zelf is deze vraag niet gesteld. Ongeveer eenderde van de ouders zag in januari meer boosheid, verdriet of frustratie bij hun kinderen, onder meer omdat ze niet naar school konden en er in het algemeen minder activiteiten waren.

Behoefte aan ondersteuning

Bijna een kwart van de ouders in het onderzoek noemt de zorg voor hun kind uitputtend. “Het is enorm vermoeiend. Ik sta altijd ‘aan’. Een ochtend voor mezelf, daar kijk ik erg naar uit.”

Ouders signaleerden tijdens de schoolsluiting dat de kinderen hun vriendjes, vriendinnetjes en hun juf missen, en in het algemeen de sociale prikkels van school.

Een deel van de ouders geeft aan behoefte te hebben aan ondersteuning, maar 30 procent daarvan zegt niet te weten bij zie ze daarvoor moeten aankloppen.

COVID-19 kindcheck

De onderzoekers van GGD IJsselland gebruikten de COVID-19 kindcheck, de vragenlijst die in oktober door een groep kinderartsen is ontwikkeld. Doel is zicht te krijgen hoe het met ouders en kinderen gaat in coronatijd.

Zorgprofessionals kunnen de lijst gebruiken om lichamelijke en psychische problemen bij kinderen als gevolg van de coronamaatregelen vroegtijdig op te sporen.

De ontwikkelaars roepen artsen, andere zorgprofessionals en zorgorganisaties op om de vragenlijst ook te gebruiken en, als dit grootschalig gebeurt, de resultaten met hen te delen.

Meer feiten, cijfers en reacties van ouders:

Factsheet Impact van de coronacrisis op ouders en hun kinderen in de regio IJsselland

Opvoeding is zwaar in coronatijd, maar ook meer rust (GGD IJsselland)

Naar de vragenlijst COVID-19 kindcheck:

COVID-19 kindcheck