24 december 2021

Prik en test bij jonge kinderen kan zonder angst, pijn en dwang

Jonge kinderen tussen 5 en 11 jaar hoeven bij een coronavaccinatie of test geen angst of pijn te ervaren. Een paar eenvoudige methodes (zoals het kind controle geven, helpende taal gebruiken en de aandacht afleiden) volstaan meestal om dat doel te bereiken – ook bij kinderen die er tegenop zien. Het toepassen van dwang is uit den boze omdat dit een traumatische ervaring kan zijn.

Die boodschap brengt het PROSA-kenniscentrum voor traumavrije kindzorg vandaag onder de aandacht van het brede publiek en zorgverleners die met prikken of testen van jonge kinderen te maken krijgen. Stichting Kind en Ziekenhuis ondersteunt deze boodschap. PROSA ontwikkelt en verzorgt onderwijs aan zorgteams in kindzorg zonder angst, pijn en stress.

Vaccins

Aanleiding is het beschikbaar komen van vaccins tegen COVID-19 voor jonge kinderen, waardoor mogelijk veel 5-11 jarigen binnenkort een prikprocedure zullen ondergaan. PROSA vindt het belangrijk er nu op te wijzen dat angst voor een prik geen rol hoeft te spelen in hun beslissing om wel of niet te vaccineren. Daarnaast is het doel dat kinderen die een vaccinatie gaan nemen niet onnodig met angst, pijn of een trauma te maken krijgen.

Aanbevelingen

Stichting Kind en Ziekenhuis staat achter deze doelstelling en de praktische aanbevelingen van PROSA die voor dit doel zijn geformuleerd. Zoals: wees eerlijk wat er gaat gebeuren, maak samen een plan, gebruik helpende of positieve taal, geef het kind keuzes zodat het controle heeft over de situatie en gebruik eventueel een afleidingstechniek die bij het kind past. Bij angstige kinderen kan verdovende zalf uitkomst bieden.

Tools van Kind & Ziekenhuis

De aanbevelingen sluiten aan bij de boodschap die Kind & Ziekenhuis al sinds een aantal jaar uitdraagt. Kind & Ziekenhuis ontwikkelde (met anderen) onder meer  toegankelijke tools en voorlichtingsmaterialen voor ouders en kinderen, zoals:

  • folder Helpend taalgebruik (in 4 talen)
  • keuzehulp Mijn kind wel of niet testen?
  • video Bas is elke prik de baas!
  • video Leren hoe pijn werkt
  • artikelen over traumavrije zorg op Kind & Zorg

Meer info

Stichting Kind en Ziekenhuis werkt intensief samen met het PROSA-kenniscentrum en de Stichting Charlie Braveheart in het project Voorkomen van pijn, angst en dwang in de medische kindzorg. Dit project richt zich op het genereren van bewustzijn voor het onderwerp en het ontwikkelen van tools voor kinderen, ouders en zorgprofessionals.

Naar de aanbevelingen van PROSA:

https://www.prosanetwork.com/nieuws/kinderen-vaccineren-en-testen-zonder-angst-pijn-en-dwang/

Naar alle tools en voorlichtingsmaterialen van Kind & Ziekenhuis:

https://kindenziekenhuis.nl/traumavrijekindzorg/

Artikel Traumavrije kindzorg nog lang geen gemeengoed buiten de kinderafdeling:

https://kindenzorg.nl/traumavrije-kindzorg-nog-lang-geen-gemeengoed-buiten-de-kinderafdeling/