17 augustus 2021

PROSA-onderwijs traumavrije kindzorg na zomer weer van start

Het PROSA Kenniscentrum voor angst- en traumavrije kindzorg hervat na de zomer het landelijke onderwijs voor zorgprofessionals Procedureel Comfort voor Kinderen. De driedaagse training voor multidisciplinaire teams vindt plaats in september, oktober en november. Voor de training in september kunnen teams zich nog aanmelden.

Procedurele comfortzorg betekent dat vanaf het begin van de medische behandeling in en buiten het ziekenhuis traumatische ervaringen vermeden worden en er een vertrouwensrelatie ontstaat tussen enerzijds het kind en zijn ouders en anderzijds de zorgprofessionals.

De driedaagse PROSA-training stelt teams van zorgprofessionals in staat comfortzorg rond medische handelingen in te voeren en up-to-date te houden in hun ziekenhuis. Centraal staat het 7P-model. Dit model omvat de 7 strategieën die een team integraal moet kunnen inzetten wil het goede comfortzorg kunnen leveren.

Onnodige pijn en angst

Het landelijke PROSA-onderwijs is opgezet omdat procedures als bloed afnemen, een infuus aanbrengen, een maagsonde of blaaskatheter inbrengen of het behandelen van letsel op de SEH nog veel onnodige pijn, angst en stress veroorzaakt bij kinderen. Dwang door zorgverleners als reactie op verzet bij een angstig kind veroorzaakt wantrouwen of zelfs posttraumatische stress.

Er zijn methodes om pijn, angst en stress te voorkomen, zoals goede informatie geven, afleiden, focustaal gebruiken, hypnose en pijnstilling. Maar in de praktijk worden deze niet of onvoldoende deskundig toegepast. Tijdens de opleiding leren zorgteams onder meer hoe pijn, angst en stress werkt bij kinderen, welke rol de focus van het kind daarbij speelt en hoe ze op deskundige, wetenschappelijk verantwoorde wijze hierop kunnen inspelen.

De driedaagse training vindt grotendeels fysiek plaats, waarbij de deelnemers ook collega’s uit andere ziekenhuizen ontmoeten. Per zorgteam kunnen ongeveer 4 tot 8 zorgverleners deelnemen. Vanaf maart 2020 waren er in verband met corona geen fysieke driedaagse trainingen.

PROSA Congres

Op 2 en 3 december vindt in Maastricht het tweede internationale PROSA-congres plaats, waarop experts op het gebied van procedurele comfortzorg uit de hele wereld hun inzichten delen. Het congres staat open voor alle zorgprofessionals die met kinderen werken.

Het eerste PROSA Congres vond in 2018 plaats. Vorig jaar werd het congres in verband met corona vervangen door een webinar.

In september lees je op Kind & Zorg een uitgebreid interview met Piet Leroy, oprichter en drijvende kracht achter het PROSA Kenniscentrum en het PROSA Congres.

De PROSA-activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door de Stichting Charlie Braveheart.

Stichting Kind en Ziekenhuis werkt intensief samen met het PROSA Kenniscentrum en de Stichting Charlie Braveheart in het project Voorkomen van pijn, angst en dwang in de medische kindzorg. Dit project richt zich op het genereren van bewustzijn voor het onderwerp en het ontwikkelen van tools voor kinderen, ouders en zorgprofessionals.

Naar de PROSA-opleiding Procedureel Comfort voor Kinderen (info en aanmelden)

Naar het congres PROSA 2021 (info en aanmelden)