16 juli 2019

Smiley Spoedeisende Hulp: “We willen het beste voor onze patiënten”

Waarom is het een goed idee om een Smiley voor de spoedeisende hulp aan te vragen? “Het is een mooie gelegenheid om in je werkprocessen te duiken: waar zijn we al goed in en wat kan nog beter”, antwoordt Esther Brinke van het Slingeland Ziekenhuis. Ze is teamleider van de spoedeisende hulp en gipskamer. “We willen het beste voor al onze patiënten, dus ook voor de kinderen.”

 width=Bij de aanvraag van een Bronzen Smiley voor de spoedeisende hulp (SEH), hoort een bezoek van de visitatiecommissie van Stichting Kind en Ziekenhuis. Brinke: “Tijdens de voorbereiding ging iedereen nadenken over wat we tot nu toe gedaan hebben, en wat we willen. Op de dag zelf kwam zoveel enthousiasme naar voren omdat we ons realiseerden dat we veel dingen echt wel goed geregeld hebben, vooral hoe we met kinderen en ouders omgaan en de samenwerking met de kinderafdeling. We kunnen altijd vragen om ondersteuning door een kinderverpleegkundige, bijvoorbeeld om te ondersteunen bij de voorbereiding op een operatie of voor het prikken van een infuus. De verpleegkundigen van de kinderafdeling zijn gespecialiseerd in het contact met kinderen en nog beter dan wij afgestemd op hun leeftijd. Dat is een fijne aanvulling. Ook het contact met kinderartsen is makkelijk. Er is veel saamhorigheid tussen alle lagen: zowel dokters en verpleegkundigen als management. We staan hier allemaal voor de beste zorg voor onze patiënten. Daar ben ik hartstikke trots op.”

Ontwikkelpunten

Tijdens een visitatie voor een Smiley komen, ook op goed functionerende afdelingen, altijd ontwikkelpunten naar voren. Welke waren dat bij de SEH van het Slingeland Ziekenhuis? Brinke: “Iedere medewerker kent de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt, maar die hadden we nog niet allemaal schriftelijk vastgelegd. Een ander ontwikkelpunt was dat we een folder dienden te maken die kinderen zelf kunnen lezen. Onze folders waren vooral op volwassen patiënten en ouders gericht.” Welke afspraken waren nog niet goed vastgelegd? “Bijvoorbeeld dat we nooit een kind bij een volwassene in de behandelkamer laten liggen, en hoe we een kind bij de behandeling betrekken. Daarnaast bleek dat we de wachtruimte kindvriendelijker konden inrichten. Dat gaan we nu doen, hoewel we als klein ziekenhuis geen aparte kinderingang en geen kinderwachtkamer op de SEH kunnen realiseren. Dat heeft eigenlijk wel de voorkeur van Kind & Ziekenhuis voor een Gouden Smiley, maar bij ons is dat echt niet mogelijk. We maken nu een aparte hoek voor kinderen, maar die is niet volledig afgesloten van volwassenen. Als teamleider moet ik het voor al onze patiënten goed regelen. Dat is een spanningsveld, vooral omdat bij elke maatregel een portemonnee komt kijken.”

Steun

Kun je voor dit soort dilemma’s advies vragen aan Kind & Ziekenhuis? Brinke: “Zeker, ze zijn altijd bereid tot ondersteunen en meedenken. Echt fantastisch. Ze vragen regelmatig wat de stand van zaken is en geven tips. Dat doen ze echt goed.” Het kost veel tijd, zegt Brinke, maar ze vindt het de moeite waard. “Ik ben trots op hoe we het aanvragen van de Bronzen Smiley SEH hebben aangepakt en waar we nu staan. We doen dit echt samen: een kinderarts is aangehaakt en denkt mee, een kinderverpleegkundige van de kinderafdeling, de medisch manager. Ze zouden kunnen zeggen: het is een Smiley voor de SEH, dus zoek het zelf maar uit, maar dat doen ze niet. Het wij-gevoel overheerst in Slingeland.”

Welke Smileys zijn er?
Criteria Smileys

Stichting Kind en Ziekenhuis door journalist Heleen Schoone

Eigen rubriek | Stichting Kind en Ziekenhuis