19 oktober 2020

Het Sophia Moeder en Kind Centrum; hoe eerder beter, hoe beter

In de meeste gevallen eindigt een zwangerschap met de geboorte van een gezond kind. Maar zo’n 10% van de kinderen heeft helaas geen goede start. Er overlijden nog steeds 3 baby’s per dag*. Doordat ze veel te vroeg geboren zijn, maar ook door aangeboren afwijkingen of een te laag geboortegewicht. Andere baby’s redden het gelukkig wel, maar hebben intensieve zorg nodig voor de beste kans op een gezonde toekomst.

In het Moeder en Kind Centrum in het Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis zijn alle disciplines aanwezig om complexe zorg aan moeder en kind te leveren. Zo wordt bijvoorbeeld op de afdeling Neonatologie gezorgd voor te vroeg geboren kinderen vanaf 24 weken zwangerschap. Naast de zorg voor het kind is ook het begeleiden van de ouders een belangrijke taak.

Hoe eerder beter, hoe beter

Arie Franx, hoogleraar Verloskunde in het Sophia Moeder en Kind Centrum: “De beste start voor moeder en kind begint niet pas bij de geboorte, maar al bij de zwangerschapswens. Er bestaat inmiddels veel kennis over het feit dat gezond zwanger worden sterk bepalend is voor de levenslange gezondheid van een kind. Daarbij zijn de ontwikkeling en groei in de baarmoeder, zelfs al in de eerste weken van de zwangerschap, zeer bepalend. Tot voor kort was het pas na de geboorte mogelijk om kinderen te behandelen. Door voortschrijdende medische kennis en technologische innovaties kunnen steeds meer aandoeningen tegenwoordig al vóór de geboorte vastgesteld en behandeld worden, met betere vooruitzichten voor de algehele gezondheid van een kind.”

Foetale therapie in het Sophia

Aangeboren afwijkingen, groeivertraging in de baarmoeder en vroeggeboorte zijn belangrijke oorzaken voor sterfte en ziekte bij pasgeboren baby’s. Of kunnen leiden tot ernstige handicaps met levenslange gevolgen. Voor een aantal aangeboren afwijkingen is aangetoond dat behandeling tijdens de zwangerschap voor betere kansen na de geboorte kan zorgen. Voorbeelden hiervan zijn kinderen met een open rug, of een gat of breuk in het middenrif. De artsen in het Sophia zullen in selecte gevallen deze kinderen al gaan opereren ín de baarmoeder. Dit leidt tot betere kansen voor moeder en kind.

Het Moeder en Kind Centrum gaat zich vanaf 2020 richten op de behandeling van kinderen ín de baarmoeder. En zet daarvoor een nieuwe afdeling voor foetale therapie op. Een nieuwe en unieke stap waarbij het moment van diagnose en behandeling van het zieke of bedreigde kind wordt verschoven van ná naar vóór de geboorte.

Wil je meer lezen over het Moeder en Kind Centrum of dit project steunen?

sophiamoederenkindcentrum.nl

Bron: vriendensophia.nl/

*Het betreft hier ook het overlijden van het kind IN de baarmoeder (dus VOOR de geboorte) na een zwangerschapsduur van 22 weken, PLUS het overlijden in de eerste 28 of eerste 7 dagen na de geboorte.