MKS

7 december 2016

Special over het Medische Kindzorgsysteem

Het Medische kindzorgsysteem is het afgelopen jaar doorontwikkeld tot een uitvoerbare vier fasen systematiek voor zowel professionals als kind en gezin. Of je nu in Groningen of in Limburg woont, de hulpvraag van kind en gezin wordt hiermee op eenduidige systematische wijze in kaart gebracht, bekeken vanuit de vier levensdomeinen van het kind. In deze MKS special is de laatste stand van zaken op een rij gezet. Een infographic laat zien wat het MKS is in één oogopslag. Bijgevoegd is ook het document Goede zorg, waarin de tien kwaliteitscriteria zijn opgenomen die ten grondslag liggen aan het MKS.

MKS vanaf begin 2017 in de praktijk beproeven

De ontwikkeling en invoering van het Medische kindzorgsysteem (MKS) gaat een belangrijke nieuwe fase in. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het voltooien van de instrumenten die de betrokkenen rondom het (ernstig) zieke kind nodig hebben voor een succesvol gebruik van het MKS; de nieuwe systematiek voor het indiceren, organiseren en uitvoeren van zorg aan zieke kinderen buiten het ziekenhuis, die onder de verantwoordelijkheid van een medisch specialist vallen.

De randvoorwaarden voor implementatie van het MKS zijn opgesteld. De uitwerking en het ermee werken is nu aan het veld. Vanaf begin 2017 wordt het systeem daarom in de praktijk beproefd. Dit proces duurt zeker een jaar tot anderhalf jaar. “We maken flinke stappen”, aldus MKS-programmaleider Hadewych Cliteur.

Lees verder

Zorgprofessionals aan de slag met MKS-instrumenten

Vanaf begin 2017 is het zover. Dan gaat het veld met het MKS werken. Daar vindt de verdere ontwikkeling plaats van de systematiek die richting en duidelijkheid geeft voor het indiceren, organiseren en uitvoeren van zorg aan het (ernstig) zieke kind. Om het MKS in de praktijk te kunnen gebruiken, ontwikkelden de MKS-partners handreikingen en instrumenten.

Ook worden er twee standaarden ontwikkeld. De handreikingen staan online, de instrumenten zijn klaar. Eén standaard is nog in ontwikkeling: ‘de Kwaliteitsstandaard zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving’, die wordt ontwikkeld door Vilans en het NCJ.

Lees verder

Document Goede Zorg

Wat mogen ouders van de zorg aan hun zieke kind verwachten? Waar moet goede zorg aan voldoen? In deze factsheet Goede Zorg staan tien criteria beschreven waaraan deze zorg moet voldoen. De samenwerkende organisaties binnen het MKS-programma hebben deze kwaliteitscriteria in gezamenlijkheid opgesteld. Ze dienen als randvoorwaarden voor goede zorg voor (ernstig) zieke kinderen die zorg krijgen buiten het ziekenhuis.

De kwaliteitscriteria zijn ambitieus. Dit heeft te maken met het tekort aan goed opgeleide kinderverpleegkundigen. In dit document zijn de randvoorwaarden dan ook beschreven voor de meest optimale situatie. Ook de branche-, beroeps- patiënten- en ouderorganisaties die deelnemen aan de Denktank van VWS hebben deze criteria onderschreven. Lees in de factsheet waar ieder criterium precies over gaat.

Ook staat er beschreven waar ouders en kinderen terecht kunnen als zij niet de juiste zorg krijgen, vragen hebben, of problemen hebben met de geleverde zorg.

Lees verder

Het MKS in een notendop

Het Medische Kindzorgsysteem is een systematiek waarmee je op een integrale, systematische wijze de hulpvraag van kind en gezin in kaart brengt en organiseert. Voor zorgverleners en voor ouders. Handreikingen en instrumenten zijn ontwikkeld om met het MKS in de praktijk te kunnen werken. Wat moet er gebeuren als het kind het ziekenhuis mag verlaten maar nog wel verpleegkundige zorg nodig heeft. Hoe verloopt de zorg dan en wie heeft daar welke rol in. Op de website www.hetmedischekindzorgsysteem.nl leest u er alles over. In bijgaand document ziet u alle onderdelen van het MKS op één A4.

Lees verder

MKS is ontwikkeld in een samenwerkingsverband van zeven partners: