Specifieke info kinderthuiszorg

24 maart 2020

Specifieke info kinderthuiszorg, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen / kinderhospices

Op deze pagina verzamelen wij informatie en het meest relevante coronanieuws over Specifieke info kinderthuiszorg, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen / kinderhospices. Scrol naar beneden voor de diverse onderwerpen. Het meest actuele bericht staat bovenaan.

Diverse informatie over Persoonsgebonden budget (PGB)

6 mei 2020

Speciaal formulier beschikbaar voor bijhouden niet-geleverde zorg

Lees meer…

8 april 2020

Maatregelen voor budgethouders in de langdurige zorg vanwege coronavirus

8 april – Extra duidelijkheid over maatregelen voor budgethouders in de langdurige zorg vanwege coronavirus

Lees meer…

6 april – Het ministerie van VWS introduceert in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en zorgkantoren een tijdelijk pakket aan maatregelen voor budgethouders en hun zorgverleners in de Wet langdurige zorg.

Lees meer op website ZN 

Lees meer op de website Per Saldo

Herindicaties kindzorg

20-03-2020: Belangrijk nieuws over herindicaties kindzorg van de Zorgverzekeraars Nederland.

Lees meer…

16 mei 2020

Standpunt NVK over het coronavirus en kinderen

Onderstaande link wordt frequent geüpdatet, afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland.
(Versie 9, datum 16 mei 2020.)

Lees meer…

1 mei 2020

Standpunt NVK over het coronavirus en kinderen en adolescenten met een chronische ziekte

Onderstaande link wordt frequent geüpdatet, afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland.
(Versie 1, datum 1 mei 2020.)

Lees meer…

23 april 2020

Zorgintensieve kinderen (0-18), corona & school

Als er weinig info is over zorgintensievekinderen (0-18) & corona, hoe beslis je dan of jouw kind naar school kan per 11 mei – of daarna? Mantelmama Vera wilde meer weten. Daarom sprak zij met Károly Illy. Voorzitter van de NVK, lid van het OMT & kinderarts.

Lees meer…

20 april 2020

Stappenplan t.a.v. kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis ten tijde van de Corona-uitbraak.

Nederlandse Vereniging van Kinderartsen (NVK), de Branchevereniging Integrale Kindzorg (BINKZ) hebben, in nauwe samenwerking met het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) een stappenplan gemaakt t.a.v. kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis ten tijde van de Corona-uitbraak voor kindzorgprofessionals.

De NVK is van mening dat (kinder)verpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis (d.w.z. thuis, in een Kinderzorghuis of op een verpleegkundig kinderdagverblijf) ook ten tijde van de huidige Corona-crisis zo veel mogelijk moet worden gecontinueerd.

Bij gezonde kinderen verloopt een besmetting met het (nieuwe) coronavirus (COVID-19) over het algemeen mild. Er zijn echter ook steeds meer gegevens uit China en Italië dat een coronavirusinfectie bij kinderen met onderliggende chronische ziekten zoals longaandoeningen, hartaandoeningen of afweerstoornissen (al dan niet door afweer verlagende medicijnen) ook relatief mild verloopt en dat zij van het coronavirus niet zieker worden dan van andere (luchtweg)virussen.

Dit maakt dat voor deze kinderen een zelfgekozen quarantaine van het gezin niet nodig is. Zodat alle zorg die normaal wordt ingezet, ook nu blijft doorgaan. Waarbij wel alle beschermingsmaatregelen zoals die intramuraal in acht worden genomen ook extramuraal worden toegepast. Slechts voor een zeer beperkte groep kinderen zal wel een quarantaine noodzakelijk zijn; dit is dan altijd na overleg met de hoofbehandelaar / kinderarts.

Om de zorg aan kinderen zoveel mogelijk doorgang te vinden is er een standpunt in de vorm van een stappenplan opgesteld. Een stappenplan geeft ouders houvast hoe de zorgaanbieder op een zo veilig mogelijke wijze zorg bieden aan ziek kinderen.

VOOR OUDERS

Neem contact op indien:

 • Uw kind verkoudheidsklachten of koorts heeft;
 • Indien u of een gezinslid koorts heeft;
 • U of een gezinslid contact heeft gehad met mensen waarbij Corona is vastgesteld;
 • U vragen en of onduidelijkheden heeft.

Breng uw kind alleen indien u zelf geen verkoudheidsklachten heeft of laat uw kind brengen door iemand die geen verkoudheidsklachten heeft. Er is 1 ouder/verzorger per kind welkom bij het brengen en halen. Houdt u aan de RIVM richtlijnen en houdt 1,5 m afstand van elkaar.

Lees hier het hele stappenplan

26 maart 2020 – geüpdatet op: 9 & 15 & 21 april 2020

Coronavirus (COVID-19) en kinderen en adolescenten met een chronische ziekte(van Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde)

Algemeen
Bij kinderen verloopt een besmetting met het (nieuwe) coronavirus (SARS-CoV-2) over het algemeen mild. Kinderen kunnen een infectie oplopen en anderen besmetten, maar worden over het algemeen niet ziek of slechts kort en niet ernstig ziek. Veelal is geen speciale behandeling nodig, anders dan ‘uitzieken’ en eenvoudige ondersteunende maatregelen (voldoende drinken, paracetamol). Er zijn maar weinig kinderen bij wie de klachten zo ernstig verlopen dat een opname in een ziekenhuis of een IC-behandeling nodig is.

Het milde beloop bij kinderen komt waarschijnlijk doordat de ontstekingscascade die bij volwassenen tot uiteindelijk ernstige longproblemen leidt, bij kinderen nog niet ‘werkt’ (pas vanaf/na puberteit).

Er zijn maar weinig ‘harde’ gegevens over kinderen met chronische ziekten zoals longaandoeningen, hartaandoeningen of afweerstoornissen (al dan niet door afweer verlagende medicijnen) die een coronavirusinfectie doormaken. Ervaringen van kinderartsen in China en Italië zijn echter ‘geruststellend’, in die zin dat het lijkt dat kinderen met onderliggende aandoeningen en ziekten niet zieker door het coronavirus worden dan door andere virussen.

Lees hier meer over onderstaande vragen:

 • Beloop bij kinderen met afweerstoornissen
 • Beloop bij kinderen die afweer verlagende medicijnen gebruiken
 • Beloop bij kinderen met (ernstige) longaandoeningen en hartaandoeningen
 • Beloop bij kinderen na levertransplantatie en niertransplantatie
 • Beloop bij kinderen met kanker
 • Beloop bij kinderen met diabetes type 1
 • Beloop bij kinderen met stofwisselingsziekten
 • Beloop bij kinderen met epilepsie
 • Beloop bij kwetsbare kinderen, zoals kinderen met (zeer) ernstige meervoudige problematiek, kinderen met syndromen, kinderen met neurologische ziekten of met andere chronische ziekten
 • Behandeling
 • Voorkomen van een infectie met het coronavirus
 • Vanzelfsprekend gelden voor alle kinderen (met en zonder chronische ziekte) alle algemene maatregelen zoals die door het RIVM worden gedeeld.
 • Een ‘totaal sociaal isolement’ of ‘omgekeerde quarantaine’ is niet geïndiceerd, tenzij de behandelend (kinder)arts dit adviseert.

1 april 2020

Coronacrisis, heb je een plan B?

Sommige ouders hebben hun (Z)EMB kind thuis, al dan niet tijdelijk in verband met de coronacrisis. Maar wat nu als jij zelf wegvalt? Heb je daarover al nagedacht, heb je een plan? Zijn er hulptroepen oproepbaar? Weten zij dat, staan ze klaar? Kennen ze elkaar?

Lees meer

30 maart 2020

Standpunt samenwerkende kindzorg partijen

Wij betreuren het ten zeerste dat de BVIKZ zaterdag 28 maart jl. met een schrijven naar buiten is gekomen richting hun leden en de politiek. In dit schrijven staan meerdere feitelijke onjuistheden vermeld. De samenwerkende kindzorgpartijen (dezelfde partijen die gezamenlijk deze coronapagina’s opstellen) distantiëren zich van deze brief. Dit komt de kwaliteit en veiligheid van zorg voor het (ernstige) zieke kind niet ten goede.

Lees hier de brief van Stichting Kind en Ziekenhuis, NVK, BINKZ, V&VN Kinderverpleegkunde en Kenniscentrum Kinderpalliatieve zorg

26 maart 2020

Standpunt Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde over zelfquarantaine gezin met zorgkind

De NVK is van mening dat (kinder)verpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis (dat wil zeggen thuis, in een kinderzorghuis of op een kinderdagverblijf) ook ten tijde van de huidige coronacrisis zo veel mogelijk moet worden gecontinueerd. Bij gezonde kinderen verloopt een besmetting met het (nieuwe) coronavirus (SARS-CoV-2) over het algemeen mild. Er zijn echter ook steeds meer gegevens uit China en Italië dat een coronavirusinfectie bij kinderen met onderliggende chronische ziekten, zoals longaandoeningen, hartaandoeningen of afweerstoornissen (al dan niet door afweer verlagende medicijnen), ook relatief mild verloopt en dat zij van het coronavirus niet zieker worden dan van andere (luchtweg)virussen. Dit maakt dat voor deze kinderen een zelfgekozen quarantaine van het gezin niet nodig is. Zodat alle zorg die normaal wordt ingezet, ook nu blijft doorgaan. Waarbij wel alle beschermingsmaatregelen zoals die intramuraal in acht worden genomen ook extramuraal worden toegepast. Slechts voor een zeer beperkte groep kinderen zal wel een quarantaine noodzakelijk zijn; dit is dan altijd na overleg met de hoofbehandelaar/kinderarts. Zie ook NVK website

18 maart 2020

Brief ouders BINKZ

Voor alle ouders met een kind met zorgbehoefte een brief van de branchevereniging kindzorg 1e lijn.

Lees meer

18 maart 2020

Toegang tot ziekenhuiszorg voor kinderen met aandoening/bestaande ziekte

Op dit moment zijn er geen signalen dat de acute zorg voor kinderen met (ernstige) chronische ziekten niet kan worden gewaarborgd. In Nederland hebben de SEH’s van de verschillende ziekenhuizen alsook de verpleegafdelingen juist meer dan voldoende capaciteit om deze kinderen 24/7 te kunnen ontvangen; daarnaast is op de verschillende kinder-IC’s voldoende capaciteit aanwezig mocht dat nodig zijn. Zelfs de extreme opschaling van volwassen-IC-bedden in de ziekenhuizen zal niet leiden dat de kinderen met (ernstige) chronische ziekten niet die acute zorg krijgen die zij nodig hebben. Bij vragen over de geplande zorg neem contact op met de hoofdbehandelaar van jouw kind.