16 juni 2017

Tips voor betere kindzorg

Kinderadviesraden geven gratis advies

Steeds meer ziekenhuizen hebben een kinderadviesraad. Ze bestaan uit ervaringsdeskundige kinderen en geven waardevolle tips. Luister naar hun gratis organisatieadvies en doe er iets mee!

Tips van kids van de kinderadviesraden

Do’s & Don’ts

Goede communicatie met kinderen leidt tot zorg die beter aansluit bij de behoeften van het kind. En beter afgestemde zorg leidt tot betere gezamenlijke besluitvorming en minder angst, verdriet, paniek en boosheid bij kinderen. Hoe doe je het goed, en wat moet je vooral niet doen? Je vindt het in de Handreiking voor zorgprofessionals ‘Communiceren met kids in de zorg’.

Communiceren met kinderen werkt anders dan met volwassenen. Ze verschillen anatomisch en fysiologisch en reageren emotioneel anders dan volwassenen op ziekte en letsel. Kinderen en adolescenten willen graag meebeslissen over onderzoeken en behandelingen, en wettelijk hebben ze het recht om in elk geval geïnformeerd te worden. In artikel 5 van Handvest Kind & Ziekenhuis staat het zo: “Kinderen en ouders hebben recht op alle informatie die noodzakelijk is voor het geven van toestemming voor onderzoeken, ingrepen en behandelingen.”

Lees het volledige artikel

Inventarisatie kindzorgthema’s

De afstand tussen het aanbod van zorgverleners en de vraag van kinderen en gezinnen is nog steeds groot. Dat blijkt uit de inventarisatie die Kind & Ziekenhuis heeft gehouden onder 27 patiëntenorganisaties en belangenverenigingen voor kinderen, jongeren en ouders in de medische zorg. Betere communicatie en meer aandacht voor het dagelijks leven van kind en gezin komen als hoofdthema’s naar voren. De gezamenlijke organisaties bundelen nu hun krachten voor snellere veranderingen in de medische kindzorg.

Lees het volledige artikel