11 juni 2019

Toezicht op de kwaliteit van specialistische verpleging en zorg thuis bij kinderen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzocht de kwaliteit van specialistische verpleging en zorg thuis (SVZT) bij kinderen. Angelique Schoemakers is coördinerend specialistisch inspecteur en projectleider van dit toezichtonderzoek. Zij vertelt hoe de inspectie dit onderzoek heeft aangepakt, wat de uitkomsten ervan zijn en wat er moet gebeuren in het veld.

In het kindzorg veld werken wij met onze partners Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde, V&VN Kinderverpleegkunde, Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en eerstelijns zorgorganisaties aan het implementeren van Integrale Kindzorg met MKS als methodiek.

De Kwaliteitsstandaard Zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving van augustus 2018 beschrijft deze nieuwe methodiek om de zorg aan deze kinderen beter te laten verlopen en kind en gezin centraal te zetten en gewenste regie mogelijk te maken. Hiermee werken wij met kind en gezin en het veld hard mee om zorg aan zieke kinderen thuis verder te verbeteren. De knelpunten die IGJ heeft opgehaald in haar onderzoek worden hier ook al in meegenomen.

Lees verder om het interview met Angelique van de IGJ te lezen.