7 januari 2020

Volwaardig leven

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) werkt aan een programma voor de gehandicaptenzorg. Dit programma heet: Volwaardig leven. Dat betekent een goed leven. Een leven zoals je zelf wilt. Met dezelfde mogelijkheden als andere mensen. Eva Schmidt – Cnossen, projectmanager bij Stichting Kind en Ziekenhuis is lid van de klankborgroep Volwaardig leven.

Naasten meer ontzorgen

Een onderwerp binnen het Volwaardig leven is ‘Naasten meer ontzorgen’. Het is belangrijk dat er meer aandacht komt voor ouders, broers en zussen en andere mensen om iemand heen. Zodat zij zich minder zorgen hoeven te maken om hun familielid met een beperking. En zodat ook zij een goed leven hebben. Dit noemen we ‘ontzorgen’.

Focusgroep broers en zussen (brussen)

Broers en zussen die opgroeien met een gezinslid met een beperking hebben een ander leven dan hun leeftijdsgenoten. In opdracht van het ministerie van VWS heeft Kind & Ziekenhuis een focusgroep georganiseerd, met een broer en negen zussen van mensen met een beperking. Broers en zussen van iemand met een beperking hebben een ander leven dan leeftijdgenoten. Zij krijgen vaak minder aandacht. En al op jonge leeftijd veel verantwoordelijkheid.

“Volgens mijn ouders moet ik mijn eigen leven leiden. Maar dat kan ik pas als er een oplossing is voor mijn zus. Ik wil voor haar een volwaardige plaats in mijn leven, al ga ik niet helemaal het stokje van mijn ouders overnemen. Dan zou mijn eigen leven erg worden geminimaliseerd.”

Ook kwam direct de gebrekkige aandacht voor het welzijn voor de broer of zus op jonge leeftijd naar voren. Broers en zussen zijn gebaat bij goede begeleiding om evenwichtiger te kunnen opgroeien. Gebaseerd op de bevindingen van de focusgroep willen het Volwaardig leven programma samen met partners naar maatregelen zoeken om de zo noodzakelijke aandacht voor deze kinderen en jongeren te vergroten.

Meer informatie over het programma Volwaardig leven: www.volwaardig-leven.nl.