25 november 2022

Verbeteren van wachttijden voor kinderen in de zorg: het kan dus wèl!

Kinderen vinden het leuk om tekeningen van andere kinderen te bekijken. Dus hang ze op in de wachtkamer van je ziekenhuis! Is daar een balie? Maak die dan wat lager, zodat kinderen zien dat je bezig bent tijdens het wachten. Zorg voor afleiding, maar ook voor stopcontacten, zodat mobieltjes kunnen worden opgeladen. Kleine verbeteringen, die voor kinderen een heel groot verschil kunnen maken.

Wachten in het ziekenhuis – we denken snel: daar is weinig aan te doen. Maar kinderen, jongeren en ouders ervaren wachten als het meest negatieve aspect van de ziekenhuiszorg, zo blijkt al jaren uit de Ervaringsmonitor van Kind & Ziekenhuis. Moeten wachten is niet alleen vervelend, maar kan bij kinderen ook leiden tot angst en stress rond het ziekenhuisbezoek. En daarmee liggen ook gevolgen op langere termijn op de loer, zoals een trauma.

Minder negatieve ervaringen
Alle reden voor Kind & Ziekenhuis om na te gaan hoe ziekenhuizen wachttijden kunnen verbeteren. Kunnen ze korter? Of kun je maatregelen nemen zodat het wachten minder negatief wordt ervaren? Het afgelopen jaar onderzochten we die vragen in het project Verbeteren wachttijden, samen met de drie ziekenhuizen van Treant in het noorden van het land en de Nederlandse Leverpatiënten Vereniging.

Het onderzoek bestond uit literatuurstudie en gesprekken met kinderen en ouders. Op vier afdelingen werd de wachttijdbeleving gemeten en vergeleken. Het leverde een grote hoeveelheid inzichten op. Zo blijkt niet de wachttijd zelf, maar het gevoel dat je er als wachtende bij hebt bepalend voor de ervaring. Die beleving wordt positiever als je iets te doen hebt tijdens het wachten. Ook helpt het als je het gevoel hebt dat het zorgpersoneel met je bezig is, als je niet onzeker bent over wat je te wachten staat en als je weet hoelang je moet wachten.

De mascottes werken geruststellend en geven kinderen een gevoel van controle over de situatie, waardoor ze minder angst en stress ervaren.

Belangrijkste conclusie van het onderzoek was dan ook dat je als zorgorganisatie de wachttijdbeleving sterk kunt verbeteren als je kind en gezin meer zorgcomfort biedt tijdens het wachten. Dat betekent met name goede en eerlijke communicatie over de wachttijd, afleiding tijdens het wachten en een fijne wachtomgeving. Daarbij kunnen kleine verbeteringen al een groot verschil maken, zoals het aanbieden van tekenpapier en potloden, het ophangen van een klok en de persoon achter de balie zichtbaar maken.

Gouden greep
Een gouden greep blijkt het inzetten van terugkerende afbeeldingen en mascottes. Zo zijn in de ziekenhuizen van Treant de afdrukken van berenpootjes die looproutes voor kinderen markeren een groot succes. Net als het olifantje Tetter en giraffe Trees, die overal waar kinderen komen aanwezig zijn en ze de weg wijzen. De mascottes werken geruststellend en geven kinderen een gevoel van controle over de situatie, waardoor ze minder angst en stress ervaren.

Het project Verbeteren wachttijden werd mogelijk gemaakt door de Patiëntenfederatie Nederland in het kader van KIDZ Samen Beslissen.

Zelf Wachttijden verbeteren? Ga nu aan de slag!

Handreiking wachttijden

Handreiking Wachttijden voor kinderen verbeteren

Hierin delen we onze belangrijkste inzichten en handvatten voor een eigen, succesvolle aanpak.

Naast achtergronden over wachttijden uit de literatuur lees jede resultaten, conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek.

Maar je leest ook hoe wij het project hebben aangepakt, randvoorwaarden en geleerde lessen.

Boordevol praktische tips, trucs en goede voorbeelden van verbeteringen!

Je vindt de handreiking op kindenziekenhuis.nl/wachttijden

Toolkit wachttijden

Toolkit

Om meteen zelf mee aan de slag te gaan. Een toolkit vol praktische producten, zoals:

– flyer
– stappenplan
– meetformulier
– wervingsposter
– puzzels en kleurplaten
– routewijzers

Je vindt de toolkit op kindenziekenhuis.nl/wachttijden

Handreiking wachttijden

Online bijscholing

Onze online bijscholing loodst je stap voor stap door het proces van slim en effectief wachttijdenbeleid.

Binnenkort komt de bijscholing voor iedereen beschikbaar. Kun je niet wachten? Mail dan academy@kindenziekenhuis.nl.

Meer over de online bijscholing op kindenziekenhuis.nl/wachttijden