5 september 2020

Wanneer moet je kind nu thuisblijven en wanneer testen op corona?

Scholen zijn weer begonnen: testen of thuisblijven?

Kinderen gaan weer naar school en de herfst komt eraan. Verkoudheden en de reguliere griepvirussen steken weer de kop op. Corona is nog steeds onder ons. Wanneer moet je kind nu thuisblijven en wanneer laat je je kind testen? En als je je kind laat testen, hoe kun je je kind daarbij helpen? 

De beslisboom neusverkouden kinderen (opgesteld door AJN, Boink i.s.m. RiVM) geeft houvast aan ouders, school en opvang wanneer een kind thuis moet blijven. De RiVM richtlijnen geven aan wanneer je kind in aanmerking komt voor een test. Het laten testen van je kind is een persoonlijke keuze met voor- en nadelen. Een test afnemen is een gezamenlijk besluit van kind, gezin en zorgprofessional. Overwegingen die hierbij kunnen helpen staan in de infographic “Je kind testen op Corona?” (opgesteld door Stichting Kind en Ziekenhuis ism Charlie Braveheart en Skills4Comfort). 

Als je kind getest gaat worden bereid hem of haar dan goed voor! De testlocatie kan spannend zijn en veel kinderen vinden de test niet prettig. In de infographic staan tips hoe je jouw kind kunt helpen. Vraag ook gericht naar de mogelijkheden om je kind te laten testen in een kindgerichte omgeving.  

Deel je ervaring met testen

Is jouw kind getest? Hoe vond je kind het? Deel je ervaring via de korte vragenlijst voor ouders. Of laat je kind de vragenlijst voor kinderen invullen.