15 november 2017

Wie wordt de kinderverpleegkundige Family Integrated Care van het jaar 2017?

Op 20 november wordt er tijdens het congres ‘Kind- & gezinsgerichte zorg zonder muren’ door Hester Rippen, directeur van Stichting Kind en Ziekenhuis en winnaar van 2016 Clementine Dekkers de award Kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ van het jaar 2017 uitgereikt.

Diverse kinderverpleegkundigen die het kind en gezin echt zien als gelijkwaardige partner in de zorg en dat tot uiting laten komen in de praktijk, zijn hiervoor genomineerd. De kinderverpleegkundigen zijn genomineerd door ouders, kinderen en collega’s.

De jury van Stichting Kind en Ziekenhuis heeft uit alle aanmeldingen 3 genomineerden gekozen. De kinderverpleegkundige met de meeste stemmen zal op 20 november de award in ontvangst mogen nemen en zich een jaar lang Kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ van 2017 mogen noemen!

Stichting Kind en Ziekenhuis bevordert al 40 jaar kindzorg vanuit het perspectief van het kind en de ouders, waarbij kindgerichte zorg ook staat voor gezinsgerichte en ontwikkelingsgerichte zorg. Van ‘Family Centered Care’ naar ‘Family Integrated Care’ betekent een verschuiving van kind en gezin betrekken en het gezinsleven zo normaal mogelijk door laten gaan zonder scheiding van kind en ouders, naar een model van kind en gezin waarbij het gezinsleven centraal staat en het gezin als gelijkwaardig partner opgenomen wordt in het zorgteam. Op 20 november maken we de kinderverpleegkundige bekend die hier het verschil in maakt!

Marijke Voskeuil – AMC kinderchirurgie

Marijke VoskeuilWaarom is dit dé kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ van het jaar 2017?
Zij is echt aanwezig naast de behandelend arts. Ze is actief meedenken en ik vind haar vooral een buffer voor als er dingen niet goed gaan of te langzaam gaan. Ze kijkt goed naar het kind. Ook of het kind er goed mee om kan gaan. Stelt gerust waar kan en onderneemt waar dingen vastlopen. Koppelt altijd terug. Ze helpt kind en gezin in stressvolle situaties en zorgt er voor dat communicatie wordt gestroomlijnd en iedereen weer een goede aansluiting met elkaar vindt als dit even verloren is gegaan.

Reactie van kind of ouder:

Moeder Sybela en dochter Sanne: “Mijn dochter zegt ook altijd als Marijke langskomt aan bed, ook al is het op ander specialisme, Marijke luistert tenminste naar me en snapt het. Samen met de arts dr. De Jong, kinderchirurg vormen zij een onmisbaar super team. Zonder hun hadden wij al opgegeven.”

Ger Heesen – Amalia Kinderziekenhuis Radboudumc

 width=Waarom is dit dé kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ van het jaar 2017?
Ger gaat er al jaren voor om kinderen met een canule en hun familie eerder van IC naar een kindvriendelijke huiselijke omgeving te krijgen. Omdat hij de IC geen goede plek vindt voor hen, vooral omdat kinderen relatief goed zijn en veel te veel meekrijgen van al het leed op een IC. Over het algemeen heb je om grote veranderingen teweeg te brengen In de Academische Ziekenhuizen standvastigheid en een lange adem nodig. Door zijn niet aflatende enthousiasme, inzet en geloof in geïntegreerde zorg is dit jaar een pilot gestart dat kinderen met een canule naar De Boeg gaan. Vergezeld door verpleegkundigen van het Radboud, waarin Ger de spil is die zorgt dat alles geregeld is en het ankerpunt is voor de gezinnen. De pilot beperkt zich tot baby’s om later op te schalen naar oudere kinderen

Reactie van kind of ouder:

Moeder Josephine: “Ger is voor ons gedurende de hele periode het aanspreekpunt geweest. Het was een rollercoaster waarin we zaten maar we konden altijd met vragen en onzekerheden bij hem terecht. Het voelde heel vertrouwd om onder leiding van Ger naar De Boeg te gaan en daar echt te leren om voor Josephine te zorgen. Ook te realiseren dat niets meer zomaar ondernomen kan worden. Heel fijn om daar te wennen en we durfden het aan om eerder lekker met zijn vijven naar ons eigen huis te gaan.”

Nicoline Cornelissen- van Rappard – Citykids

Nicoline CornelissenWaarom is dit dé kinderverpleegkundige ‘Family Integrated Care’ van het jaar 2017?
Nicoline zet zich met veel overtuiging en daadkracht in om het kind en zijn familie te omringen met de beste zorg, in een kindvriendelijke omgeving. Motto afspraak is afspraak, hard werken en individueel kijken en luisteren wat heeft dit kind, ouders en gezin nodig en hoe kunnen we ons uitgebreide kennis en netwerk van zorgprofessionals inzetten ter ondersteuning van dit gezin. Nicoline stimuleert ook jonge (ortho)pedagogen en kinderverpleegkundigen in hun motivatie en ontwikkeling en is oprecht geïnteresseerd in wat hen bezig houdt en biedt hulp aan waar nodig, en daagt hen uit kansen te grijpen en ontwikkelingsmogelijkheden te onderzoeken.

Reactie van kind of ouder:

Moeder van de tweeling Valentijn en Alexander: “We hebben Nicoline leren kennen als een betrokken mevrouw die in de emotionele rollercoaster waar we ons in bevonden luisterde en begrip toonde en hielp orde te scheppen. Bij het maken van de films voor het fundraising diner werd heel respectvol met onze gezinssituatie omgegaan. Nicoline voelde aan wat je als gezin door maakt, we voelden ons begrepen in ons verdriet. Dankzij CityKids staat ons gezin nog overeind. Zij doen niets zonder mij.”

Moeder Tariq: “Nicoline heeft voor Tariq een statafel aangevraagd voor als hij bij CityKids is. Zijn we heel blij mee. Ook uit hoofd van de oudercommissie heb ik regelmatig contact gehad met Nicoline. Zij staat altijd open voor reacties en we worden intensief betrokken bij beslissingen m.b.t. ouderparticipatie.”

Moeder Fedde: “Bij een dreigend conflict met CityKids over taxiproblemen heeft Nicoline een bemiddelende rol gespeeld en ons ook nadien gevraagd of we met de oplossing die toen geboden werd ook nog steeds tevreden zijn. Ook zijn we blij dat er door de fundraising activiteiten nu meer mogelijk is bij het aanschaffen van Pandastoeltjes en ander ontwikkelingsgericht materiaal.”

Meer info:

Congres: www.kindzorgzondermuren.nl
Kinderverpleegkundige van het jaar: www.kinderverpleegkundigevanhetjaar.nl