4 februari 2015

Family integrated care

De integratie van ouders in de zorg voor hun kind in het ziekenhuis is een ‘nieuw’ begrip dat rondzingt. Er wordt soms over gesproken alsof het een nieuw wondermiddel is dat alle problemen gaat oplossen, van depressie bij moeder en lange ziekenhuisopnames tot mogelijk verpleegkundigentekort. Family integrated care, heet het.

Op de neonatologieafdeling van het Mount Sinaï ziekenhuis in Toronto, Canada, hebben ze de afgelopen jaren met veel succes hiernaar onderzoek gedaan. Ouders van zieke vroeggeborenen werd gevraagd minstens acht uur per dag bij hun kind te zijn. Ze deden in die tijd zelf de verzorging, vulden samen met de
verpleegkundigen het dossier van hun kind in en werden betrokken bij de medische beslissingen tijdens de dagelijkse doktersvisites. Zij volgden ook onderwijssessies over verzorging en ziektebeelden.

Een moeder die aan het onderzoek mee had gedaan, vertelde erover op een groot congres. Ze had van het begin af aan het gevoel betrokken te zijn bij haar kind, en daarin werd ze ondersteund door de verpleegkundigen. De andere ouders in de vierpersoonskamer, die ook in het onderzoek zaten, vormden al snel een support-groep.

Het idee komt uit Talin in Letland, waar dr. Levine het al in de jaren “80 van de vorige eeuw introduceerde onder de naam humane care. En eigenlijk kende ik het al uit Afrika, waar het heel normaal was als een moeder bij haar kind in bed lag en de verzorging deed. Of uit Colombia, waar toen de couveuses op waren en er al meerdere kinderen in één couveuse lagen, moeders de vraag kregen om hun baby 24 uur per dag huid op huid bij zich te dragen.

En nu? De vraag bij mij rijst: hoe geven wij in Nederland invulling aan de verzorging door ouders zelf? Gaan we nu eindelijk de individuele behoeften van kind en ouders ondersteunen? Of gaan we moeder behandelen als een nieuwe leerlingverpleegkundige, die wij vertellen wat ze moet doen? Ik hoop dat we, met dit nieuwe
jasje van family integrated care, goed naar onszelf kijken en ons afvragen waar we mee bezig zijn. En dat we goed luisteren naar de woorden van ouders, die ons daarbij kunnen helpen.

Nikk Conneman - Column 12-14

Nikk Conneman

 

Nikk Conneman is kinderarts-neonatoloog in het Sophia Kinderziekenhuis / Erasmus MC