4 november 2021

Dringende oproep: geen capaciteit van de kindzorg naar COVID-zorg volwassenen

Stichting Kind en Ziekenhuis doet een dringend beroep op alle ziekenhuizen om geen kinderverpleegkundigen en kraamverpleegkundigen vrij te spelen ten behoeve van de zorg voor volwassen COVID-patiënten. Ook bij het uitstellen van planbare zorg, zoals poli-afspraken, onderzoeken en operaties, moet de kind- en kraamzorg buiten schot blijven. Met de huidige drukte in de kind- en kraamzorg is het niet acceptabel dat kinderen en gezinnen de dupe worden van de toestroom van volwassen COVID-patiënten.

Kind & Ziekenhuis krijgt verontrustende signalen dat ziekenhuisdirecties een beroep doen op kinder- en kraamafdelingen om verplegend zorgpersoneel af te staan aan de volwassenenzorg. Dit in verband met de toenemende aantallen volwassen COVID-patiënten. Kind & Ziekenhuis maakt zich hier zorgen over. Gezien de huidige druk op veel kinderafdelingen en in moeder-kind-centra zal het vrijspelen van capaciteit onvermijdelijk ten koste gaan van de kwaliteit van de acute zorg en de kraamzorg. Kind & Ziekenhuis roept afdelingen kindergeneeskunde en geboortecentra dan ook op zich in te spannen de kind- en kraamzorg buiten schot te houden.

Druk groter dan normaal

Op dit moment is de druk op de moeder-kind-centra en de kinderafdelingen in veel ziekenhuizen groter dan normaal, constateert Kind & Ziekenhuis. In veel regio’s is sprake van een geboortegolf en zijn er meer kinderen dan normaal in de ziekenhuizen in verband met luchtweginfecties zoals het RS-virus en de gewone griep. De verwachting is dat deze aantallen in de komende koude maanden verder toenemen. In het verleden leidde dit regelmatig tot capaciteitsproblemen, ook op kinder-ic’s, met als gevolg onder meer overplaatsingen van opgenomen kinderen naar verder weg gelegen ziekenhuizen. Het inzetten van kinderverpleegkundigen voor volwassenenzorg kan deze problemen verergeren.

Planbare zorg

Ook krijgt Kind & Ziekenhuis signalen dat, in geval van verder toenemende druk op de volwassenenzorg, ook de planbare zorg aan kinderen uitgesteld zal worden om capaciteit vrij te maken. Dit gebeurde in de eerste golf begin 2020 op grote schaal. Veel kinderen kregen daardoor te maken met uitstel van poli-afspraken, onderzoeken, behandelingen en operaties. Dat leidde toen tot veel zorgen, onrust, onduidelijkheid en in een aantal gevallen tot suboptimale zorg.

“Met de huidige drukte in de kind- en kraamzorg is het niet acceptabel dat kinderen en gezinnen de dupe worden van de toestroom van volwassen COVID-patiënten”

De huidige situatie was destijds, tijdens de eerste golf in 2020, totaal anders dan nu. Destijds was er een noodsituatie rond een onbekend virus, waardoor ook een beroep gedaan werd op de kindergeneeskunde om capaciteit af te staan. Ongewenst, maar begrijpelijk. Bovendien was het toen relatief rustig op de kinderafdelingen omdat kinderen en ouders het ziekenhuis meden en er (door social distancing) veel minder kinderen met luchtweginfecties waren.

Onbeperkt toegang tot zorg

Nu kennen we het virus, weten we dat er weinig kinderen met COVID in het ziekenhuis komen en staat de capaciteit in de kindzorg zelf onder druk. In deze situatie vindt Kind & Ziekenhuis het niet acceptabel dat kinderen en hun gezinnen de dupe worden van de toestroom van volwassenen COVID-patiënten. Kinderen moeten de komende maanden onbeperkt toegang hebben tot de zorg die ze nodig hebben, of dit nu de acute zorg of de planbare zorg betreft. En tot de family integrated care die daarbij hoort, zoals toegewijde kinderverpleegkundigen, onbeperkte bezoekmogelijkheden voor ouders en zorg die kind en gezin zo min mogelijk belasten in hun dagelijks leven.

Kinderrechtenverdrag

Kinderen zijn geen kleine volwassenen. Het kinderrechtenverdrag van de VN (en ook onze Handvesten Kind & Ziekenhuis en Kind & Zorg) is helder: bij elke beslissing die gevolgen heeft voor kinderen, moet het belang van kinderen voorop staan. Dat betekent dat bij het vrijmaken van verpleegkundige capaciteit en het uitstellen van planbare zorg in verband met de toestroom van volwassen COVID-patiënten de zorg aan kinderen buiten schot moet blijven. Het is niet in hun belang.

Stichting Kind en Ziekenhuis