1 juni 2022

Kind & Ziekenhuis over transitiezorg: tijd voor concrete stappen

Zorgorganisaties moeten concrete stappen gaan zetten om alle jongeren met een chronische aandoening een transitieproces op maat aan te bieden. De overgang van kindergeneeskunde naar volwassenzorg is op nog teveel plaatsen te groot. Zorgorganisaties moeten bereid zijn hun werkprocessen aan te passen, zodat goede transitiezorg echt van de grond komt.

Die oproep doet Kind & Ziekenhuis aan zorgorganisaties, ter gelegenheid van het symposium Goede Voorbeelden van Transitiezorg vandaag van de Hogeschool Rotterdam. Tijdens dit symposium worden de succesfactoren gepresenteerd van transitiepoli’s in zes ziekenhuizen.

Bij goede transitiezorg krijgen jongeren met een chronische aandoening die vaak het ziekenhuis bezoeken een overgang naar de volwassenzorg op maat. Die overgang is vaak abrupt: op zijn of haar achttiende gaat de jongere niet meer naar de kinderarts maar naar de volwassenzorg. Terwijl niet iedere jongere er op dat moment aan toe is.

Overgangsfase

De overgang kan in plaats van één moment beter een fase zijn, afgestemd op de individuele omstandigheden van jongeren zelf. Zodat zij, goed begeleid, geleidelijk de verantwoordelijkheid en regie over hoe ze met hun aandoening en hun zorg omgaan kunnen overnemen.

Directeur-bestuurder Hester Rippen: “Goede transitiezorg is belangrijk, daar zijn we het inmiddels allemaal wel over eens. We weten dat zorgorganisaties het kunnen organiseren, en er zijn genoeg goede voorbeelden hoe ze het kunnen aanpakken.”
“Bovendien hebben we als betrokken partijen in de onlangs gepubliceerde Kwaliteitsstandaard Transitiezorg met elkaar afgesproken dat we de overgang tussen kind- en volwassenzorg ook echt gaan verbeteren. Nu is het dus wel tijd voor concrete stappen.”

Transitiecoördinator

In de Kwaliteitsstandaard staan deze stappen beschreven. In de eerste plaats is dat het aanstellen van een transitiecoördinator die het contact tussen zorgprofessionals, de jongere en zijn of haar ouders verzorgt en het aanspreekpunt is voor de jongere. Ook moet er een transitiepoli komen, waarin kinderartsen de jongere ‘warm’ overdragen aan artsen in de volwassenzorg. En iedere jongere moet een individueel transitiezorgplan krijgen met alle afspraken en te ondernemen stappen.

Maar: goede transitiezorg komt alleen van de grond als zorgorganisaties ook echt bereid zijn hun werkprocessen aan te passen, aldus Kind & Ziekenhuis. Hester Rippen: “Met alleen goede intenties komen kinderen en jongeren niet verder. Dus zorgorganisaties, ga concreet aan de slag, met de Kwaliteitsstandaard onder je arm en in samenspraak met de jongeren van de KinderAdviesRaad. Zij vertegenwoordigen de jongeren om wie het gaat en weten wat ze nodig hebben.”

Kind & Ziekenhuis is er van overtuigd dat alle zorgorganisaties van goede wil zijn. Met deze oproep wil Kind & Ziekenhuis toch de urgentie van het probleem van een abrupte overgang onderstrepen.

“Als je geen transitiezorg opzet, dan lever je eigenlijk gewoon geen goede zorg”

“Jongeren zeggen tegen ons: het is essentieel dat we in ons eigen tempo kunnen leren zelfstandig met onze aandoening om te gaan en met de zorg die daarbij komt kijken. Laatst nog, tijdens onze landelijke KinderAdviesRadendag, zeiden de kinderen uit ruim twintig KinderAdviesRaden: een transitiecoördinator, die begeleiding geeft als je dat wil, die moet er echt komen.”

En eerlijk gezegd, aldus Rippen, roepen jongeren al jaren dat er goede transitiezorg moet komen. Het probleem ligt niet bij hun, maar in het zorgsysteem. Als je geen transitiezorg opzet, dan lever je eigenlijk gewoon geen goede zorg.”

Meer info

Hogeschool Rotterdam en ZonMw presenteren vandaag de resultaten van het project Goede Voorbeelden van Transitiezorg tijdens het gelijknamige symposium.

Naar de resultaten en het symposium

Ook komt vandaag een 5-delige podcastserie beschikbaar over ervaringen met transitiezorg (goede voorbeelden),de transistiepoli, de transitiecoördinator, het individueel transitiezorgplan en de Kwaliteitsstandaard.

De oproep van Kind & Ziekenhuis tot concrete stappen is te horen in de laatste podcast (nr. 5, onderwerp Kwaliteitsstandaard)

Naar de 5-delige podcastserie

Kwaliteitsstandaard

Kind & Ziekenhuis is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de Kwaliteitsstandaard Transitiezorg. Op basis van input van kinderen en jongeren heeft Kind & Ziekenhuis ervoor gepleit dat zorgorganisaties concrete stappen nemen om jongeren te begeleiden en te ondersteunen in hun transitieproces.

Lees meer over de Kwaliteitsstandaard op Kind & Zorg

Tools

Zorgorganisaties vinden praktische voorbeelden en tools op opeigenbenen.nu. Informatie, ervaringsverhalen en tools voor kinderen en jongeren zijn te vinden op de website van JongPIT.

De Kwaliteitsstandaard staat op richtlijnendatabase.nl.