26 juni 2019

KroelCARE

Maandelijks op de nieuwsblog Kind & Zorg: een column van de Vakgroep Medisch Pedagogische Zorg Nederland over wat zij meemaken in de praktijk.

Vanuit de babyfoon in de zusterpost hoor ik een zacht gekreun wat langzaam overgaat in hard huilen. Het is een van de kleinste patiëntjes die al een paar weken ligt opgenomen. De alleenstaande moeder is op dit moment niet aanwezig. Zij heeft een langdurig traject te gaan voor haar verslavingsproblemen èn andere uitdagingen die haar belemmeren continu bij haar kleine in het ziekenhuis te zijn.

Het is dinsdagochtend, ik maak een van de meest productieve ochtenden mee die ik me kan heugen. De koffiepauze is er reeds bij ingeschoten en ‘mijn’ patiënt wacht. Tegelijkertijd gaat in mijn uniform mijn telefoon over ten teken van de volgende beller met een prangende vraag.

Ik probeer een verpleegkundige te vinden zodat het mannetje kan worden getroost, echter zijn zij ook met andere patiënten bezig. Het harde huilen is ondertussen is overgegaan in hoog piepend gekrijs met tussenpozen. Even lijkt het kleine hummeltje alleen op de wereld en overgelaten aan zijn lot…

Dan zie ik haar vanuit mijn ooghoek de afdeling op komen lopen. Het is 1 van de vrijwilligers die zich heeft opgegeven voor het project KroelCARE. KroelCARE is een ludiek project waarin KroelCARE vrijwilligers zich op verzoek van de behandelaar, MPZ of coördinator Kinderzorg Huiselijk Geweld beschikbaar stellen voor het kroelen, wiegen of aandacht geven van kinderen tijdens de ziekenhuisopname. De ouders of verzorgers van deze kleintjes zijn in deze gevallen hiertoe niet 24/7 in de mogelijkheid, door bijvoorbeeld zorg voor andere kinderen thuis en het ontbreken van een sociaal netwerk. Of de ouders zijn in het geheel niet betrokken bij de zorg, wanneer er bijvoorbeeld sprake is van uithuisplaatsing of afstand doen van het kindje. Er wordt rekening gehouden met verschillende facetten en inzet gebeurt altijd in afstemming met ouder/verzorger, kinderarts, verpleging of MPZ. Op deze manier vervangt de KroelCARE vrijwilligster de ouder/verzorger, het verplegend of hulpverlenend personeel niet, maar is zij een fantastische aanvulling.

De vrijwilligster kent het reilen en zeilen op de afdeling, heeft hiervoor een scholing gehad en heeft het kleintje al in haar armen. Even lijkt het huilen te verergeren, maar binnen een minuut zie ik de kleine man rustig en zonder gemopper in slaap vallen in diezelfde armen van de vrijwilligster. Precies waar het om draait, het bieden van deze geborgenheid. De vrijwilligster van de KroelCARE biedt het kind rust en aandacht in het moment dat er zichtbaar of vermoedelijk stress, pijn of spanning is of kàn ontstaan gedurende de ziekenhuisopname. Het streven is hierbij het herstel te bespoedigen. Op deze manier worden stress, pijnbeleving of spanning tijdens de opname bij het kind gereduceerd. Daarbij wordt de kans op langere termijn gevolgen als hechting- of gedragsproblematiek bij het kind verkleint. De KroelCARE vrijwilligster is van onschatbare waarde. Het zien van dit plaatje tovert bij mij een glimlach op mijn gezicht. Ik vraag haar of ze nog iets nodig heeft en bedank haar voor haar aanwezigheid.

Aan het einde van de dag evalueren we met het team de dag. Het was een zeer hectische dag. Uitgeteld zitten we in de zusterpost. Een collega geeft mij een knipoog en schiet in de lach: “Na dit soort bizarre dagen heb ik soms ook wel behoefte aan een knuffel. Kunnen we voor de volwassenen ook geen KroelCARE introduceren?”

Tirza Verduin – Koman
Vakgroep Medisch Pedagogische Zorg Nederland