10 juli 2020

Zullen we de mooie dingen uit de coronacrisis behouden?

Bij kinderen maken we ons gelukkig bij een besmetting van het coronavirus minder zorgen omdat een besmetting over het algemeen mild verloopt. Met uitzondering van de risicogroepen. Maar wat als je kind nu wel ziek is of behandeling/onderzoek nodig heeft? Meer dan 50% van de ouders heeft te maken met het uitstellen van afspraken van hun kind in het ziekenhuis. Het overgrote deel geeft aan dat ze zich zorgen maken over de gevolgen van uitstel van zorg. Vrijwel alle ouders van kinderen met een (chronische) aandoening maken zich ook in algemene zin zorgen over hun kind in tijden van corona. Dat blijkt uit
onderzoek dat wij als Kind & Ziekenhuis van 31 maart tot en met 21 april 2020 hebben gehouden onder 750 ouders.

Een grote pluim voor het harde werk om weer toekomst te bieden, vooral aan de zorg! Iedereen ziet het belang van het weer zo snel mogelijk opstarten van de reguliere zorg. Laten we dit echter doen in samenwerking. De coronacrisis heeft vele negatieve gevolgen, maar ook positieve. Waar we al jaren bezig zijn om digitaal patiënten uit te wisselen tussen onder meer ziekenhuizen, kon het nu opeens binnen één week geregeld worden. Waar het videoconsult nog vele obstakels kende, werd het binnen een paar weken overal toegepast. Laten we dit vasthouden!

Zoals wij zo vaak zeggen: kinderen zijn geen kleine volwassenen, zo ook bij het weer opstarten van de zorg en maatschappij. Aanwezigheid van ouders bij medisch handelen is bijvoorbeeld noodzakelijk om zoveel mogelijk angst en stress te voorkomen en ontwikkeling en hechting niet te verstoren. Denk hierbij vooral niet alleen aan zorg in ziekenhuizen en bij huisartsen. Maar juist ook aan alle kinderen die thuis of in verpleegkundige kinder(dag)verblijven zorg krijgen of ergens anders wonen. Solidariteit is ook onderdeel van de corona-aanpak. Elk gezin wil straks weer zoveel mogelijk meedoen. Gezinnen met een kind met zorgbehoefte in quarantaine laten zodat anderen meer bewegingsruimte hebben past niet bij solidariteit. Zullen we daar ook allemaal aan denken?

De samenhorigheid en de zeer snelle samenwerking over de muren van (zorg)organisaties heen van de laatste twee maanden kunnen in mijn ogen het voorbeeld zijn om landelijk als kindzorg een gezamenlijk plan van aanpak te maken. Een plan waarbij in elke regio alle zorg voor kinderen weer beschikbaar komt, er rekening wordt gehouden met wie welke zorg nu aankan. Ontwikkel één screening voor wie waar naartoe kan, één beleid wanneer persoonlijke beschermingsmiddelen van toepassing zijn, één informatiefolder voor kind en gezin. Neem de persoonlijke situatie per gezin mee in de volgorde van afspraken. Zet ook vooral de vele mooie digitale toepassingen in om de zorg efficiënter en bijvoorbeeld op afstand te laten plaatsvinden. Maar bovenal: denk vanuit kind en gezin, zet hen in het midden en niet de logistiek en organisatie. Denk over de lijnen en muren heen! Wie pakt mede met ons deze handschoen op?

Hester Rippen
Stichting Kind en Ziekenhuis

Informatie over het coronavirus en kinderen: kindenzorg.nl/coronavirus.

Magazine Kind & Zorg – juni 2020