22 juni 2021

Samen beslissen: Meekijken met kind, ouders en dokter in de spreekkamer

Goede kind- en gezinsgerichte zorg vereist dat kind en ouders volwaardige partners zijn in het zorgproces. Kind & Ziekenhuis wil daarom dat samen beslissen de norm wordt in de spreekkamer. De nieuwe methode Samen beslissen met kind en ouders stelt vakgroepen kindergeneeskunde in staat de eigen gespreksvoering te laten analyseren en te verbeteren.

Samen beslissen is een beweging waarbij de dokter niet langer alles bepaalt, maar de patiënt op toegankelijke wijze van informatie voorziet, de behandelmogelijkheden op een rij zet en samen besluiten neemt die passen bij het leven van die patiënt. Dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Onderzoek laat zien dat artsen graag samen willen beslissen, maar het moeilijk vinden om het in de praktijk toe te passen. Samen beslissen vereist gespreksvaardigheden die in de opleiding voor specialisten onvoldoende aan bod komen.

Dit speelt ook in de kindergeneeskunde. Artsen bespreken wel de opties van een behandeling met hun patiënten, maar andere onderdelen van samen beslissen komen nog niet goed uit de verf. Vaak realiseren kinderen en ouders zich niet dat ze zelf ook vragen en onderwerpen naar voren kunnen brengen die zij belangrijk vinden. Artsen zouden een actievere en daardoor gelijkwaardigere rol van kind en ouders in het gesprek meer kunnen stimuleren.

Kinderen hebben baat bij samen beslissen

Kind & Ziekenhuis vindt het belangrijk dat samen beslissen de norm wordt in de spreekkamer. Kinderen hebben er baat bij: onderzoek wijst uit dat kinderen in geval van samen beslissen hun ziekte beter begrijpen, meer achter de behandeling staan en beter herstellen. Eerder ontwikkelde Kind & Ziekenhuis daarom 3 goede vragen voor kinderen, een hulpmiddel in een gesprek met een zorgprofessional. De vragen zijn: Dit voel ik, wat is het? Wat kunnen we er allemaal aan doen? en Wat betekent dat voor mij nu en later?

In aansluiting daarop hebben Kind & Ziekenhuis en Zorgbelang Inclusief nu de methode Samen beslissen met kind en ouders ontwikkeld. Deze methode stelt vakgroepen kindergeneeskunde in staat om na te gaan in welke mate samen beslissen bij hun al vorm heeft gekregen en hoe ze het (nog) beter kunnen doen. Dit gebeurt op basis van observaties tijdens consulten (via een digitale verbinding) door onafhankelijke experts in gespreksvoering. De bevindingen worden zorgvuldig geanalyseerd en met de kinderartsen besproken, waarbij de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van samen beslissen het uitgangspunt zijn. Ook de ervaringen van kinderen en ouders worden meegenomen.

De methode Samen beslissen met kind en ouders maakt deel uit van het project Het goede gesprek in de spreekkamer en is tot stand gekomen in samenwerking met twee ziekenhuizen. Samen met de afdelingen kindergeneeskunde hebben Kind & Ziekenhuis en Zorgbelang Inclusief in kaart gebracht op welke wijze het proces van observatie, analyse en feedback geven op een zorgvuldige, respectvolle en veilige wijze kan plaatsvinden. Vakgroepen die belangstelling hebben om mee te doen, kunnen het document Bewustwordingstool Samen beslissen met kind en ouders downloaden en zich melden bij Kind & Ziekenhuis (info@kindenziekenhuis.nl).

Samen beslissen – het goede gesprek in de spreekkamer is een project van Kind & Ziekenhuis en Zorgbelang Inclusief en de ziekenhuizen Bernhoven en Alrijne. Het is mede mogelijk gemaakt door het KIDZ-programma van Patiëntenfederatie Nederland.

De Bewustwordingstool Samen beslissen met kind en ouders is te vinden op:
kindenziekenhuis.nl/bewustwordingstool-samenbeslissen. De 3 goede vragen voor kinderen zijn beschikbaar in de vorm van kaartjes, folders en posters via 3goedevragen.nl.

Infographic Samen beslissen bij de dokter voor kinderen

Infographic Samen beslissen bij de dokter voor ouders en professionals

Magazine Kind & Zorg | Juni 2021