Meest recent

Nieuws & achtergrond

Ervaringen

Opinie

Stichting Kind en Ziekenhuis is al ruim 45 jaar de patiëntenorganisatie voor kind en gezin. Kind & Ziekenhuis wil dat alle kinderen die tijdelijk of langdurig ziek zijn, een aandoening hebben of een beperking hebben, optimale kind- en gezinsgerichte zorg krijgen. Dat betekent dat kinderen zich gezien, gehoord en veilig voelen. Het betekent ook dat kinderen zelf de regie over hun leven kunnen blijven voeren. Zowel voor als tijdens en na het zorgproces. Kinderen moeten zoveel mogelijk kunnen blijven meedoen en zich zoveel mogelijk lichamelijk, mentaal en sociaal kunnen blijven ontwikkelen.

Ieder kind heeft het recht om kind te zijn, mee te doen en zich te ontwikkelen. Zeker kinderen met een gezondheidsprobleem. Deze kinderen zijn ziek, tijdelijk of blijvend, hebben een aandoening of een beperking. Allemaal hebben ze recht op optimale gezondheidszorg. Dat staat in het internationale Kinderrechtenverdrag en in de Handvesten Kind&Ziekenhuis en Kind&Zorg van Stichting Kind en Ziekenhuis.

Bij optimale gezondheidszorg hebben kinderen geen angst, stress en pijn. De zorg vindt liefst thuis, op school of dagbesteding  plaats, of indien nodig in een ziekenhuis of zorgorganisatie. Tijdens het zorgproces moet het normale leven zoveel mogelijk door kunnen gaan. Zoals het gezinsleven, school of dagbesteding. Maar ook sport, activiteiten en het contact met leeftijdgenootjes.

Meest recent