2 december 2015

Start invoering Medische Kindzorgsysteem

Steeds meer kinderen en jongeren worden buiten het ziekenhuis verpleegd. Dat is een goede ontwikkeling waarop het zorgsysteem moet worden aangepast. Daarom is in het rapport ‘Samen op weg naar gezonde zorg voor ernstig zieke kinderen’ het Medische Kindzorgsysteem (MKS) bedacht en uiteengezet.

In het nieuwe systeem staan enerzijds het kind en gezin centraal, terwijl tegelijkertijd de opvatting ‘recht hebben op zorg’ wordt vervangen door het principe ‘zorg zo nodig, waar nodig’. Op 2 april heeft staatssecretaris Van Rijn financiële ondersteuning van de implementatie toegezegd en aan de samenwerkende partijen* gevraagd om te komen met een plan voor de implementatie. Dat plan is er nu in de vorm van het programma ‘Implementatie Medische Kindzorgsysteem voor zorg aan zieke kinderen in de eigen omgeving’. Het programma voorziet in een centraal punt voor monitoring, communicatie, uitwisselen van informatie en afstemming. Ook is het de centrale informatiebron voor organisaties en cliënten.

Binnenkort wordt de website gelanceerd waarop alles te vinden is voor iedereen die met medische kindzorg te maken heeft. Op de site zal onder meer staan welke projecten er lopen en wat het nieuwe systeem betekent voor kinderen, jongeren, ouders, zorgprofessionals, zorgorganisaties en andere belanghebbenden. Volg ons op Twitter en Facebook om te weten wanneer de site gelanceerd wordt!

Informatie: www.kindenziekenhuis.nl/mks

*Stichting Kind en Ziekenhuis, Stichting Pal, V&VN Kinderverpleegkunde, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK), Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning (VSCA) en Branchevereniging Medische Kindzorg Thuis (BMKT).