6 april 2016

3000+ ervaringen in de #Ervaringsmonitor!

In 2011 zijn wij in samenwerking met #StoryConnect (www.storyconnect.nl) gestart met de ontwikkeling van onze #Ervaringsmonitor (www.kindenziekenhuis.nl/ervaring). Doel van de Ervaringsmonitor is om inzicht te verkrijgen in hoe de (kindgerichte) zorg door kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers in Nederland wordt ervaren en beleefd. Na een intensief voortraject werd de monitor drie jaar geleden daadwerkelijk gelanceerd.

De Ervaringsmonitor werkt op basis van verhalen – niet op basis van cijfers. Échte ervaringen en belevingen dus. Deze wijze van monitoring maakt de kwalitatieve beleving van kinderen en ouders over de zorg en de voorzieningen in ziekenhuizen inzichtelijk.

De Ervaringsmonitor wordt doorlopend gebruikt door de 11 Gouden Smiley-ziekenhuizen in Nederland zodat de mate van kindgerichtheid binnen hun instelling gemeten en geborgd wordt. De uitkomsten worden drie keer per jaar door Stichting Kind en Ziekenhuis en StoryConnect verwerkt tot rapportages. In mei en september ontvangen zij het Smiley StoryReport en aan het eind van het jaar een benchmarkrapportage. In deze rapportages worden de data uiteraard nader toegelicht en geduid. Op basis van de uitkomsten kunnen speer- en verbeterpunten worden gesignaleerd en geformuleerd.

Ervaringsmonitor ook búiten het ziekenhuis

De Ervaringsmonitor is echter veel breder dan dat; het instrument is bedoeld en beschikbaar voor iedereen die zijn of haar ervaringen over de mate van kind- en gezinsgerichtheid van de zorg in het ziekenhuis wil delen. Daarnaast gaan wij vanaf de 2e helft van dit jaar over de muren van het ziekenhuis heen. Met de ontwikkeling van 2 nieuwe Smileys voor zorg buiten het ziekenhuis gaat dan ook de Ervaringsmonitor voor veel meer zorginstellingen live, zoals voor zorg thuis, verpleegkundige kinder(dag)verblijven, revalidatie- en zelfstandige behandelcentra, huisartsen et cetera.

Mijlpaal

Onlangs bereikten we weer een mooie mijlpaal toen de 3000ste ervaring werd gedeeld in de Ervaringsmonitor. Onomstotelijk bewijs dat de monitor inmiddels een belangrijke plek heeft verworven in de monitoring van de zorg. Maar we zijn nog lang niet klaar; we blijven de Ervaringsmonitor uitbreiden en verbeteren om zo ons missie, het verbeteren van kindgerichte medische zorg vanuit het perspectief van kind en ouders in het ziekenhuis, thuis of elders (nog) beter te kunnen vervullen.

Wil je hieraan bijdragen? Wacht dan niet langer en deel ook jouw ervaring!

K&Z ervaringsmonitor