Family Integrated Care

29 juni 2022

Leergang Family Integrated Care: stappen zetten naar de kindzorg van de toekomst

Bij Family Integrated Care ervaren kind en gezin de zorg als optimaal. Ze zijn gelijkwaardig partner en voeren zelf de regie, waardoor ze de zorg een plek in hun leven kunnen geven.  Om dit mogelijk te maken werken zorgverleners samen, over de muren en domeinen heen. Voor wie stappen wil zetten in dit proces, is er nu de Leergang Family Integrated Care van Kind & Ziekenhuis.

Kindzorg van de toekomst

De meeste kindzorgprofessionals weten inmiddels dat Family Integrated Care meer is dan een ouderverblijf op de neo, een kind- en gezinsvriendelijke poli of eenvoudige medische handelingen door ouders thuis.  Het is de kindzorg van de toekomst . De één is er verder mee dan de ander, maar iedereen herkent het en weet dat we uiteindelijk allemaal daar uitkomen.

Bij Family Integrated Care staan de wensen en behoeften van kind en gezin centraal. Dat betekent onder meer dat ze gezien, gehoord en goed geïnformeerd worden. Ze beslissen samen met de zorgprofessionals en passen de zorg zo goed mogelijk in hun leven – zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Zorgverleners zorgen voor de randvoorwaarden door samen te werken met kind, gezin en andere professionals binnen en buiten de zorg

Leergang Family Integrated Care

In hoeverre werk jij zelf al volgens deze uitgangspunten? En jouw zorgorganisatie? Wie stappen wil zetten in dit proces, alleen of als zorgorganisatie, volgt nu de nieuwe Leergang Family Integrated Care!

De leergang biedt alles over optimale kindzorg vanuit het perspectief van kind en gezin, gebaseerd op de ervaringsdeskundigheid die Kind & Ziekenhuis in de afgelopen jaren heeft opgedaan. Je leert niet alleen wat samen beslissen, traumavrije kindzorg, kinderparticipatie en levensloopgeneeskunde inhoudt, maar ook hoe je Family Integrated Care kunt toepassen in je eigen werkzaamheden en binnen je eigen organisatie.

Voor wie?

De leergang is bedoeld voor alle zorgprofessionals in de eerste en tweede lijn die met kinderen werken. Voor verpleegkundigen en medisch pedagogisch zorgverleners, maar ook voor kwaliteits- en beleidsmedewerkers, managers en kinderartsen. Je volgt de leergang grotendeels in een elektronische, interactieve leeromgeving met (praktijk-)opdrachten, oefeningen en toetsen. Hier kun je ook kennis en ervaringen uitwisselen met medecursisten.

Concreet aan de slag

Als deelnemer aan de leergang ga je ook concreet aan de slag om één of meerdere onderdelen van Family Integrated Care in je werk in te voeren of te verbeteren. Daartoe werk je aan een eigen portfolio. Tijdens twee face-to-face intervisiebijeenkomsten bespreek je onder meer waar je staat en waar je naartoe wil. De totale studiebelasting van de e-learning, de bijeenkomsten en het huiswerk daarbij bedraagt ongeveer tachtig uur. De leergang is geaccrediteerd door alle beroepsverenigingen.

Leergang Family Integrated Care

Meer weten? Aanmelden?

Leden van de Academy en zorgteams die gezamenlijk deelnemen krijgen korting op de cursusprijs!