Family Integrated Care

13 december 2023

Leergang Family Integrated Care: een eye-opener voor het hele team

Bij Family Integrated Care staan de wensen en behoeften van kind en gezin centraal. Zij voelen zich gehoord en gezien, voeren zelf de regie en beslissen samen met zorgverleners gedurende het hele zorgtraject. Hoever werkt jouw team al volgens deze uitgangspunten? In 2024 kun je ook als team deelnemen aan onze Leergang Family Integrated Care. Meld je nu aan!

Deelnemers ervaren de Leergang Family Integrated Care als een echte eye-opener, vertellen ze ons na afloop. Je leert om naar de zorg te kijken door de bril van kind en gezin. Dat perspectief heb je er voortaan bij, naast het perspectief dat je al had, die van de zorgverlener. En die nieuwe bril zet je nooit meer af!

Alles over optimale kindzorg

De leergang biedt alles over optimale kindzorg vanuit het perspectief van kind en gezin. Je leert niet alleen wat samen beslissen, traumavrije kindzorg, kinderparticipatie, levensloopgeneeskunde en Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) inhoudt, maar ook hoe je – individueel of als team – Family Integrated Care kunt toepassen in je eigen werkzaamheden en binnen je eigen organisatie.

Concreet aan de slag

Je volgt de leergang grotendeels in een elektronische, interactieve leeromgeving met (praktijk-)opdrachten, oefeningen en toetsen. Hier kun je ook kennis en ervaringen uitwisselen met medecursisten en andere teams. Je gaat concreet aan de slag om een of meerdere onderdelen van Family Integrated Care in je werk in te voeren of te verbeteren aan de hand van een portfolio.

Bijeenkomsten

Tijdens twee face-to-face intervisiebijeenkomsten bespreek je onder meer waar je staat, individueel en als team, en waar je naartoe wil. De totale studiebelasting van de e-learning, de bijeenkomsten en het huiswerk daarbij bedraagt ongeveer tachtig uur. De leergang is geaccrediteerd door alle beroepsverenigingen.

Meer weten? Aanmelden als individu of als team?