19 juli 2019

De zorg voor je kind met diabetes op school

Bij Diabetesvereniging Nederland krijgen we vaak vragen over hoe je de zorg voor je kind op school moet regelen. Welke plichten heeft de school? Welke rechten heb jij als ouder? Wij hebben het voor ouders en leerkrachten op een rijtje gezet.

Je kind gaat voor het eerst naar de basisschool. Spannend! Bij een kind met diabetes is dit extra spannend. Al vanaf de aanmelding bij een school. Een kind mag niet geweigerd worden op school enkel vanwege de diabetes. Kinderen met diabetes kunnen ook prima naar school gaan. Maar ga op tijd in overleg over het organiseren van de zorg voor je kind op school.

Diabeteszorg op school

Oudere kinderen kunnen zelfstandig hun insuline toedienen en meten. Bij jongere kinderen op de basisschool is hier begeleiding nodig. Dit kan begeleiding zijn van iemand op school op vrijwillige basis, een verpleegkundige op school of door jullie zelf. Je maakt hier afspraken over met de school. Je kunt deze documenten gebruiken:

  • Stappenplan: een praktische leidraad om samen met de school de zorg te organiseren.
  • Factsheet: waarin je leest hoe diabeteszorg op school wettelijk geregeld is.

Wie helpt jouw kind op school?

De juf of meester, de conciërge of een andere medewerker mag jouw kind helpen bij diabeteshandelingen. Dat betekent: bloedglucose meten en interpreteren, de hoeveelheid insuline bepalen en insuline toedienen. Er gelden wel voorwaarden: het gebeurt vrijwillig, niet tegen betaling en er zijn afspraken over achtervang bij calamiteiten. En natuurlijk zorg je dat deze vrijwilliger een goede uitleg krijgt van jullie als ouders of van een diabetesverpleegkundige.

Belangrijk is dat uitgezocht wordt of de diabeteshandelingen vallen onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering van school. Is dat niet zo? Ga dan met school in gesprek over (het afvangen) van de risico’s, bijvoorbeeld doordat je als ouders de premie betaalt.

Maak afspraken

Het is belangrijk om duidelijke afspraken te maken met de school van je kind. Wat verwacht je van de leerkracht of begeleider bij een hyper of hypo? Wie is bereikbaar in geval van nood? Je kind en jij als ouder zijn verantwoordelijk voor de juiste diabeteshulpmiddelen, maar waar bewaar je deze op school? Voer dit gesprek aan de hand van de checklist, zodat je niets vergeet.

Informeer klasgenoten

Informeer de klasgenoten van je kind en eventueel de ouders van deze kinderen over diabetes. Uitleggen wat diabetes is kan in een brief maar je kind kan ook zelf een presentatie hierover geven. Laat bijvoorbeeld de bloedglucosemeter en insulinepomp zien. En geef antwoord op vragen als: ‘wat is een hypo of een hyper en wat kun je doen bij een hypo?’

Traktaties

Je kind mag best een traktatie. Vaak eet je kind een tussendoortje, een traktatie kan dat vervangen. Je kind moet dan (met hulp) de koolhydraten van de traktatie met het tussendoortje vergelijken. Deze traktatielijst kan daarbij helpen. Of een app zoals Koolhydraatkenner of Sweetbee Platemate. Een alternatief is dat je kind de traktatie mee naar huis neemt, of een eigen, vervangende traktatie eet.

Speciale uitjes

Speciale uitjes als schoolkamp, sportdag en zwemmen zijn activiteiten die van invloed kunnen zijn op de bloedglucosewaarden van je kind. Daarom vragen deze dagen speciale aandacht. Zorg dat de begeleiders van de activiteit en de school weten welke extra hulp eventueel nodig is. Vertel ook welke invloed de activiteit op de bloedglucosewaarden van je kind kan hebben.

Toetsen

Stress heeft invloed op de bloedglucosewaarde van je kind. Door te hoge of te lage waarden kan je kind zich niet meer concentreren en de toets, presentatie of spreekbeurt niet goed doen. Het is goed met school afspraken te maken over hoe om te gaan met diabetes in toets- of examentijd. Maak gebruik van het formulier voor basisonderwijs of voortgezet onderwijs om dit vooraf goed te regelen.

Problemen?

Toch problemen op school? Neem dan contact op met het Klantcontactcentrum van Diabetesvereniging Nederland.

Diabetesvereniging Nederland

Diabetesvereniging Nederland (DVN) komt op voor de belangen van alle mensen met diabetes. Goede zorg en voluit leven met diabetes, daar zetten zij zich voor in!

Een kind met diabetes is net als ieder ander kind. Toch komt er veel op jou en je kind af: meten, insuline toedienen en letten op voeding. DVN helpt je hierbij. Ze geven je tips voor op school en thuis. En geef je kind op voor leuke activiteiten en spelenderwijs leren over diabetes bij de SugarKidsClub!

www.dvn.nl