Brussensymposium – donderdagmiddag 29 maart 13.30-17.00 – Utrecht

0
3362

Op weg naar volledig gezinsgerichte kindzorg

Brussen zijn de broertjes en zussen van een kind dat chronisch ziek is of veel zorg nodig heeft. Als een gezin te maken krijgt met langdurige ziekte en zorg, is de focus van de zorgverleners en van het gezin zelf primair gericht op het zieke gezinslid. In gezinsgerichte zorg worden de ouders steeds meer betrokken bij de behandeling en ziekenhuisopname van een (chronisch) ziek kind. De brussen worden vaak nog steeds niet écht gezien door zorgverleners. De brussen behoren tot het systeem van het zieke kind en kunnen een grote invloed hebben op het welzijn van het zieke kind. Uit onderzoek blijkt dat brussen risico lopen op overbelasting en problemen op latere leeftijd. Belangrijk dat dus ook deze groep (meer) betrokken wordt.

Samen met brussen, ouders en opgedane kennis in een door ons uitgevoerd project willen wij je graag meenemen in het belang van het meer betrekken van brussen! Kom je luisteren & delen & leren & meepraten?

Aanmelden

Achtergrond

Kind&Ziekenhuis is in samenwerking met Curias (onderzoekbureau in de zorg) en Anjet van Dijken (auteur) gestart met het Broers en Zussen Boost Project om juist die vaak onderbelichte groep beter onder de aandacht te brengen.

mede mogelijk gemaakt door: Fonds Nuts Ohra, Landelijke Vereniging van Crematoria en Christine Bader Stichting Irene Kinderziekenhuis

Doelstelling van het project is om vanuit de eigen kracht de brussen van een kind met een zorgvraag te versterken om overbelasting en gezondheidsproblemen bij brussen te voorkomen. Brussen zijn bij het gehele project actief betrokken. Drie activiteiten staan centraal:

  1. Praktisch visiedocument ontwikkelen
  2. Doeboek ontwikkelen voor brussen van 6 tot en met 12 jaar en (eerste) verspreiden van boeken
  3. Borging dmv opname in Smiley ontwikkelprogramma van Kind&Ziekenhuis en bijscholing

Programma