23 februari 2024

Dag van de medisch pedagogisch zorgverlener op 12 maart

Ieder kind dat het ziekenhuis bezoekt heeft recht op een verblijf met zo min mogelijk angst, pijn of stress. Of het nou gaat om bloedafname, een infuus aanleggen of het toedienen van medicijnen – we willen dat kinderen zich ontspannen en veilig voelen. Op 12 maart vragen medisch pedagogisch zorgverleners aandacht voor hun expertise op dit terrein op de Dag van de medisch pedagogisch zorgverlener.

Het beroep van de medisch pedagogisch zorgverlener, kortweg mpz’er, ontwikkelt zich in een rap tempo. In zorginstellingen is steeds meer aandacht voor een verblijf en medische procedures met zo min mogelijk angst, pijn en stress. Daarbij wordt de expertise van de medisch pedagogisch zorgverlener steeds meer herkend.

Steeds beter te vinden

“Collega-zorgverleners weten ons steeds beter te vinden”, zegt Brigitte Thomassen, medisch pedagogisch zorgverlener in het Prinses Máxima Centrum. “Zij benaderen ons steeds vaker om een kind te begeleiden of om te sparren over een patiënt. Collega-mpz’ers in het land begeleiden kinderen op onder meer de spoedeisende hulp en de prikpoli. Ook draaien ze  pedagogisch spreekuur, en worden ze bijvoorbeeld benaderd om kinderen te begeleiden van wie een van de ouders is opgenomen.”

Vakgroep MPZ Nederland

De Dag van de medisch pedagogisch zorgverlener is uitgeroepen door Vakgroep MPZ Nederland om de aandacht te vestigen op medisch pedagogische zorg en de rol van de mpz’er in het zorgproces. Brigitte Thomassen: “Medisch pedagogische zorg is meer dan alleen bellen blazen tijdens een medische handeling. We begeleiden de patiënt en zijn ouders, met daarbij onder meer aandacht voor de angst, pijn en stress die het kind ervaart in het ziekenhuis. Het is een professie, een beroep. Dat willen we op 12 maart laten zien.”

Activiteiten in ziekenhuizen

Behalve aandacht op social media op 12 maart organiseren mpz’ers in zorginstellingen in het land de hele week activiteiten om intern de aandacht te vestigen op hun beroep en hun rol als zorgprofessional. Wat is medisch pedagogische zorg? Wie zijn in jouw ziekenhuis de mpz’ers, en wat kunnen ze voor jou betekenen?

Brigitte Thomassen: “Nu de aandacht voor ons werk toeneemt, willen we ons duidelijker profileren. Wie zijn we, wat doen we wel en wat niet? Waar zijn we in geschoold, en wat zijn onze kwaliteitseisen? Zo krijgen onze collega’s onze expertise nog scherper in beeld.”

 

Wat is medisch pedagogiosche zorg?

Medisch pedagogische zorg heeft als missie het waarborgen van de ontwikkeling, opvoeding en dagelijks functioneren van kinderen tijdens ziekte, opname en behandeling. Het uitgangspunt van de medisch pedagogisch zorgverlener is om zo optimaal mogelijke zorg te bieden die aansluit bij de behoeften en belevingswereld van het kind en het gezin.

Meer weten over het werk van de medisch pedagogisch zorgverlener? Ga naar de pagina van de Vakgroep MPZ Nederland op de website van de BPSW:

https://www.bpsw.nl/professionals/medisch-pedagogisch-zorgverleners/