Jaarverslag 2023

3 juli 2024

Ons werk in 2023: weer een hoofdrol voor de stem van kind en ouders

Als Kind & Ziekenhuis vertolken wij de stem van kind en gezin. Dat is geen loze kreet: wij vragen continu aan kinderen en ouders wat zij vinden en nodig hebben. Om dat vervolgens te vertalen in acties en beleid. In onze activiteiten-jaarverslagen klinkt de stem van kind en gezin dan ook overal in door. Zo ook in het verslag over 2023.

  • In 2023 zetten we een enorme stap richting meer zeggenschap van kinderen in hun eigen zorg en behandeling. In het project ‘Een grote stem voor kleine mensen’ vroegen we aan kinderen zelf wat zij belangrijk vinden als het gaat om samen beslissen. En wat zij daarvoor nodig hebben van zorgverleners. Hun inzichten vertaalden wij naar een masterclass en leer-werk-trajecten ‘Samen beslissen met kinderen’ voor zorgverleners. Daarbij staan kinderen en jongeren zelf ook voor de klas.
  • Een andere grote stap was in 2023 die naar een goed werkende digitale PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) voor kinderen en hun ouders. Eén centrale plek waar je alle informatie vindt over je gezondheid en je zorg, waar je zelf ook zaken aan kunt toevoegen. Daar is veel behoefte aan, vertelden ouders ons. Op basis van hun wensen maakten wij een functioneel ontwerp voor zo’n PGO. Daarmee is de landelijke infrastructuur dichterbij gekomen waarbij kind, gezin en alle betrokken zorgverleners (en andere partijen) toegang hebben tot één digitaal overkoepelend zorgplan.
  • Kinderen en ouders laten hun stem vooral horen in de bijeenkomsten van onze Landelijke KinderAdviesRaad en onze OuderAdviesRaad. Daar geven zij over alle onderwerpen hun mening en hun advies. Zo bogen de kinderen zich in 2023 onder meer over de rights-based standards. Ze gaven advies over hoe een kinderversie eruit kan zien van deze richtlijn voor kindzorg zonder angst, pijn en stress. Kinderen en ouders bekeken in 2023 onder meer hoe onze Ervaringsmonitor (waarin kinderen en ouders vertellen hoe ze de zorg ervaren) aangepast kan worden aan de eisen die de MKS-werkwijze stelt.
  • In 2023 waren de stem van kind en gezin letterlijk voor iedereen te horen: in de podcasts van Kind bij de dokter. Vorig jaar kwamen er, dankzij samenwerking tussen het platform en Kind & Ziekenhuis, weer vele podcasts tot stand waarin kinderen, hun ouders en gespecialiseerde zorgverleners alles vertellen over een bepaalde aandoening. Ook weer een belangrijke stap voorwaarts, want goede informatievoorziening is cruciaal om als kind (samen met hun ouders)te kunnen meebeslissen over hun behandeling en zorg.
  • Behalve kinderen, ouders en brussen raadplegen wij ook altijd zorgverleners bij alles wat we doen. Alleen samen zetten we de juiste stappen.
Jaarverslag 2023

Wat deden we nog meer vorig jaar? Lees het in ons activiteitenjaarverslag 2023!

Naar het activiteiten jaarverslag 2023

Naar eerdere activiteitenjaarverslagen en onze beleidsplannen