11 oktober 2017

Keuzehulpen voor veel voorkomende ingrepen bij kinderen

Voor de twee meest voorkomende ingrepen bij kinderen in Nederland zijn consultkaarten ontwikkeld. Het gaat om het plaatsen van een buisje in het trommelvlies bij vocht in het middenoor en het verwijderen van de keelamandelen bij kinderen onder de 16 jaar. Deze consultkaarten zijn keuzehulpen die ouders en hun kind helpen om samen met de KNO-arts een afgewogen beslissing te nemen over een behandeling.

De consultkaarten zijn ontwikkeld in een samenwerking van de Nederlandse Vereniging voor Keel-Neus-Oorheelkunde en Heelkunde van het Hoofd-Halsgebied, Stichting Kind en Ziekenhuis en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten. Op de consultkaarten over het plaatsen van trommelvliesbuisjes bij vocht in het middenoor en het verwijderen van keelamandelen staan per optie onder meer het resultaat dat met de behandeling kan worden bereikt en de mogelijke risico’s en bijwerkingen. Niet behandelen kan in sommige gevallen ook een optie zijn.

Context meewegen

Arts en patiënt hebben elkaar nodig om de juiste beslissingen over de behandeling te nemen. De arts heeft de medische kennis, weet welke behandelopties er mogelijk zijn en wat de verschillende mogelijke bijwerkingen en risico’s kunnen zijn. De patiënt, en de ouders of verzorgers van deze kinderen, kunnen uitleggen wat voor klachten er zijn, hoe deze het dagelijks functioneren van hun kind beïnvloeden en wat een mogelijke behandeling, of geen behandeling, voor persoonlijke gevolgen zou kunnen hebben. Bijvoorbeeld bij kinderen bij wie de plaatsing van trommelvliesbuisjes wordt overwogen. Als deze kinderen regelmatig zwemmen kunnen buisjes leiden tot oorontstekingen. Het is dus van belang om de persoonlijke context van de patiënt mee te wegen in de uiteindelijke beslissing over de behandeling.

Geen vervanging

De consultkaart vervangt niet de expertise van de arts of de noodzakelijke dialoog tussen patiënt en arts. De consultkaarten zijn expliciet bedoeld als hulpmiddel voor het gesprek tussen arts en patiënt om samen beslissen in het zorgproces te bevorderen. Patiënt en/of ouders van de patiënt kunnen de consultkaart bovendien mee naar huis nemen om alle opties na het consult nog eens rustig door te nemen.

Consultkaarten

Consultkaart© is een initiatief van de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland. Consultkaarten worden ontwikkeld door de betrokken wetenschappelijke vereniging en patiëntenorganisatie. De ontwikkeling kent een vaste procedure en criteria. Naast de hiervoor genoemde consultkaarten, zijn er consultkaarten ontwikkeld op gebieden zoals trombose, artrose in de knie, blijvende schade aan de nieren. Alle gepubliceerde consultkaarten zijn te vinden op www.consultkaart.nl.

Bekijk hier de consultkaart Vocht in het middenoor bij kinderen (pdf)

Bekijk hier de consultkaart Regelmatig ontstoken keelamandelen bij kinderen (pdf)