3 november 2016

Enorm tekort aan verpleegkundigen

Het tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen loopt de komende jaren fors op. Dat blijkt uit een rapport van het Capaciteitsorgaan. Om aan de vraag te kunnen voldoen moeten ziekenhuizen de komende jaren het aantal opleidingsplaatsen verhogen van 1200 naar 2100. Dat is een stijging van 70 procent. V&VN waarschuwt al jaren voor een tekort aan verpleegkundigen.

Directeur Sonja Kersten: “Wij hebben al meerdere malen aan de bel getrokken bij vele betrokkenen, zoals bij het ministerie, de politiek, werkgeversorganisaties, opleidingen en het capaciteitsorgaan, omdat de seinen al jaren op rood staan. Door de vergrijzing gaan verpleegkundigen met pensioen. De zorg neemt in totaliteit en in complexiteit toe, waardoor er meer verpleegkundigen met bepaalde expertise nodig zijn. Daarnaast speelt het feit dat opleidingsinstituten een numerus fixus hanteren, vanwege een tekort aan kwalitatief hoogwaardige stageplaatsen. Dat alles leidt er toe dat de reeds gesignaleerde tekorten verder gaan oplopen. Op dit moment zien we in de ziekenhuizen al tekorten aan bijvoorbeeld oncologieverpleegkundigen, kinderverpleegkundigen en verpleegkundigen op de spoedeisende hulp.”

Versloffen

Volgens het Capaciteitsorgaan hebben de ziekenhuizen de opleidingen van gespecialiseerde verpleegkundigen de afgelopen jaren laten versloffen. Er is te weinig geld geïnvesteerd en er zijn te weinig mensen opgeleid waardoor de tekorten zijn opgelopen. Maar er is ook niet genoeg belangstelling voor de opleidingen. Het lukt ziekenhuizen niet genoeg (leerling-) verpleegkundigen te vinden die zich willen specialiseren.

Flink geïnvesteerd

Geld hoeft het probleem niet te zijn want het ministerie heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het opleiden van medisch personeel. Elk jaar is er 100 tot 150 miljoen euro beschikbaar voor ziekenhuisopleidingen, een bedrag dat in 2018 oploopt tot 227 miljoen euro. “Ziekenhuizen moeten hun verantwoordelijkheid nemen”, zegt Sonja Kersten. De ziekenhuizen geven aan dat het lastig is verpleegkundigen een opleiding aan te bieden want de overstap van verpleegkundigen naar een andere afdeling leidt tot een tekort op een andere afdeling waar ze vandaan komt.

Deltaplan

V&VN maakt zich ernstige zorgen omdat de tekorten zich niet alleen beperken tot gespecialiseerde verpleegkundigen in het ziekenhuis. Ook in de ouderenzorg, kindzorg en de wijkverpleging is een ernstig tekort aan hoogopgeleide verpleegkundigen. In de wijk loopt het tekort dit jaar al op tot 1000 verpleegkundigen. “Het is vijf voor twaalf. Als de tekorten nu niet worden aangepakt vullen we straks het ene gat met het andere. Uiteindelijk betekent het dat patiënten niet langer de zorg krijgen die zij nodig hebben. Om dit te voorkomen moeten alle partijen zich inzetten voor een deltaplan dat zorgt voor voldoende verpleegkundigen. Ook V&VN pakt daarin haar rol, door samen met de andere partners op te trekken, maar ook door verpleegkundigen verhalen te laten vertellen die de essentie van hun vak tonen en gastcolleges te verzorgen om meer interesse te creëren in het beroep en de beroepsontwikkeling”, aldus Sonja Kersten.

Bron: V&VN.