Kind medische zorg wil gezien worden

19 januari 2024

Jorien Mulder-van ’t Riet over de kunst van contact: “Ieder kind wil gehoord en gezien worden”

Symposium De kunst van contact op 14 maart: goede zorg begint bij echt contact

Op donderdag 14 maart organiseren Kind & Ziekenhuis en de CliniClowns samen het symposium De Kunst van contact in Amersfoort. Een belangrijk thema,  want goed contact tussen kind, ouders en zorgverlener is de basis van goede kindzorg. Projectmanager Jorien Mulder – van ’t Riet van Kind & Ziekenhuis geeft een toelichting op het programma.  

CliniClowns heeft dertig jaar ervaring in contact maken met kinderen in het ziekenhuis. Zorgverleners kunnen  daar veel van leren, zegt Jorien Mulder – van ’t Riet. “Hun kracht is dat ze aansluiten op de behoefte van het kind. Ze gaan op zoek naar verbinding: wie is dit kind, wat heeft het nodig? Zo ontstaat vertrouwen, zo ontstaat contact.”

“Die werkwijze past goed bij de visie van Kind & Ziekenhuis,” aldus Jorien, zelf moeder van een zorgintensief kind. “Wij zeggen tegen zorgprofessionals: verlies het kind niet uit het oog. Dat kan een uitdaging zijn, zeker als de focus ligt op wat medisch moet gebeuren. Maar een kind is meer dan zijn ziekte of de aandoening. Het is een mens in ontwikkeling, met een sociaal leven, met ouders, broertjes en zusjes. En het heeft behoefte aan onder meer veiligheid en vertrouwen, zeker in een onbekende omgeving. Wij vragen: zorgverleners, hou rekening met al deze leefdomeinen. Dan voelen kinderen zich gehoord en gezien. Dat is wat ieder kind wil.”

Ieder kind is uniek

Gehoord en gezien worden is voor een pasgeboren baby of een kind van 6 jaar iets anders dan voor een 16-jarige puber. De rode draad van het symposium is daarom: contact maken met kinderen uit álle leeftijdsgroepen, van 0 tot 18 jaar, vertelt Jorien.

“De allerjongste kinderen missen nog de woorden om te vertellen wat ze nodig hebben. Een jongere wil vooral dat er naar hem of haar geluisterd wordt. Het is belangrijk dat je als zorgverlener kunt inspelen op de behoeften van kinderen uit al deze leeftijdsgroepen en achtergronden. Want ieder kind is anders, ieder kind is uniek.”

Breed palet van sprekers en onderwerpen

Het programma van het symposium, dat bestaat uit plenaire sessies in de ochtend en 8 workshops na de middagpauze, biedt daarom een breed palet van sprekers en onderwerpen. Juist om recht te doen aan alle verschillende vormen van contact tussen zorgverlener, kind en ouders.

Zo verzorgt psycholoog en Infant Mental Health specialist Mariléne de Zeeuw, een bijdrage over het verlangen naar contact en communicatie bij baby’s en jonge kinderen en vertelt hypnotherapeut en verpleegkundige Elroly Groeneveld van Skills4comfort alles over de kracht van positief taalgebruik. CliniClown en trainer Joscha de Boever neemt zijn toehoorders mee in de kunst van speels, onderzoekend en met humor contact maken met kinderen. Over de kunst van contact met pubers levert kinderarts Michel van Vliet een bijdrage met de veelzeggende titel Als alles k*t en kl*ten is).

Opinion leaders

Keynote spreker op het symposium is Baruch Krauss, kinderarts in het Boston Children’s Hospital en internationaal erkend expert in het contact maken met kinderen. Jorien: “Baruch heeft daar een methodiek voor ontwikkeld die voor iedere professional in de kindzorg leerzaam en verrijkend is. Een werkwijze die bijdraagt aan minder stress en angst bij het kind voor de medische behandeling. Dat is fijn voor kind, ouders én zorgverlener.”

Blij is Jorien ook met de aanwezigheid van kinderarts-intensivist Piet Leroy, net als Krauss internationaal opinion leader in het voorkomen van angst, pijn en stress bij kinderen in de zorg. Piet Leroy is kinderarts-intensivist in het MUMC+, en voorzitter van PROSA, het kenniscentrum dat onder meer onderwijs in  procedureel comfort geeft aan zorgteams. Van angst naar vertrouwen, is het motto van PROSA.

De stem van kind en ouders

Op het symposium mag de stem van kinderen en ouders zelf natuurlijk niet ontbreken, zegt Jorien. Praat mét het kind, niet over het kind, is immers zowel voor CliniClowns als voor Kind & Ziekenhuis de hoofdboodschap.

“Een van de plenaire sessies is een panel met kinderen. Zij vertellen ons wat zij belangrijk vinden in het contact met zorgverleners. Daarnaast organiseren we een gemengd panel met ouders en zorgverleners die met elkaar in gesprek gaan. De kinderen zullen daar vervolgens weer op reageren. Die driehoeksrelatie tussen kind, ouders en zorgverlener is de basis van goede kindzorg. Een gouden driehoek die ruimschoots aan bod komt tijdens het symposium.”

Van harte welkom

Het symposium De kunst van contact is interessant, zegt Jorien Mulder – van ’t Riet, voor kinderartsen, medisch pedagogisch zorgverleners en kinderverpleegkundigen. Maar zeker ook voor gedragstherapeuten, medisch psychologen, en alle andere zorgprofessionals in de medische kindzorg, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. “

“We willen met dit symposium vooral inspireren en praktische hulpmiddelen aanreiken,” aldus Jorien. “Contact is geen truc of kunstje, maar een kunst. Kom kijken hoe anderen het doen, en ga de volgende dag aan de slag in je eigen praktijk!”

Raadpleeg het volledige programma en schrijf je nu in via onderstaande link:

Naar het programma en de inschrijving

Lijst van sprekers:

👉  Baruch Krauss en Piet Leroy, beide internationaal erkend als expert en opinion leader in het voorkomen van angst, pijn en stress bij kinderen in de zorg;

👉 Mariléne de Zeeuw, psycholoog en Infant Mental Health specialist, over het verlangen naar contact en communicatie bij baby’s en jonge kinderen;

👉 Ines von Rosenstiel, kinderarts en expert in integrative medicine, zij spreekt met een panel van zorgprofessionals en ouders over het belang van een betekenisvolle connectie met het kind;

👉 Elroly Groeneveld, hypnotherapeut/verpleegkundige en mede-oprichter van traininsgbureau Skills4comfort, zij vertelt over kunst en de kracht van postitief taalgebruik of focustaal;

👉 Joscha de Boever, CliniClown en trainer, over de kunst van speels, onderzoekend en met humor contact maken met kinderen (ook met EMD);

👉 Anneke de Groot en Geraldien Schrijver, spelers en trainers, over de kunst van helend contact met kinderen met neurodiversiteit;

👉 Jessica Boerema, trainer, over babyvriendelijk medisch handelen en het belang van verbinding

👉 Jorien Mulder – van ’t Riet en Anjet Brouwer – van Dijken, projectmanagers bij Stichting Kind en Ziekenhuis, over de gouden driehoek kind-ouder-zorgverlener bij Family Integrated Care;

👉 Sabine Krijger, rouwbegeleider en traumatherapeut, die vier sleutels aanreikt tot echt contact;

👉 Mualla Kaya, geestelijk verzorger en theologe, over cultuursensitief communiceren;

👉 Michel van Vliet, kinderarts-sociale pediatrie, over praten met pubers (‘Als alles k*t en kl*ten is’).