Kiddy Goodpills

4 juni 2019

Kinderen hebben recht op de juiste medicijnen

Stichting Kiddy Goodpills werft Fondsen om noodzakelijk geneesmiddelen onderzoek bij kinderen mogelijk te maken en ervoor te zorgen dat álle kinderen de juiste dus goed geteste medicatie krijgen. 20-40% van de medicijnen die de huisarts voorschrijft zijn niet door de farmaceut getest op veiligheid, werkzaamheid en toepasbaarheid. Bij ernstige en/of chronische ziektes loopt dit percentage op tot wel 80%. Stichting Kiddy Goodpills hoopt behandelingen effectiever en veiliger te maken zodat meer kinderen beter worden met minder bijwerkingen. Kinderen hebben recht op de juiste medicijnen!

Approach Studie

Samen met de Medische Wetenschappelijke Adviesraad (MWAR) heeft Kiddy Goodpills in oktober 2018 hun eerste onderzoek geselecteerd: de Approach Studie.

Approach Studie: onderzoek naar de effecten van langdurig antibioticagebruik bij jonge kinderen met terugkerende luchtweginfecties

10% van alle kinderen in Nederland kampt zo vaak met luchtweginfecties dat dit een belemmering vormt voor hun ontwikkeling. Deze kinderen krijgen vaak langdurig antibiotica voorgeschreven. Steeds meer wordt duidelijk dat het gebruik van antibiotica op de lange termijn nadelige effecten met zich meebrengt.

Lilly Verhagen (Wilhelmina Kinderziekenhuis, Utrecht) en Gertjan Driessen (Juliana Kinderziekenhuis, Den Haag) vinden het daarom hoog tijd voor onderzoek naar de zin van langdurig gebruik van antibiotica bij terugkerende luchtweginfecties bij jonge kinderen; is dit wel de beste remedie? Deze studie, de Approach Studie genaamd, is het eerste onderzoek dat door Kiddy Goodpills wordt gefund.

Onderzoek onder twee groepen

De Approach Studie richt zich op de vraag of het gebruik van langdurige onderhoudsantibiotica zorgt voor minder luchtweginfecties bij kinderen die hier bovengemiddeld vaak last van hebben. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder een groep van 158 kinderen tussen de 6 maanden en 5 jaar met regelmatige luchtweginfecties en deze wordt in tweeën gedeeld: Groep 1 krijgt een antibioticum toegediend en Groep 2 een placebo (nepmedicatie).

Dagelijks dagboek

Gedurende 3 maanden krijgen de kinderen de antibiotica of nepmedicijn. Gedurende 6 maanden wordt door de ouders van deze kinderen via een app een dagelijks dagboek bijgehouden. Naast onderzoek naar het effect van langdurig gebruik van antibiotica op de klachten die gepaard gaan met luchtweginfecties, wordt ook naar andere effecten, zoals resistentie ontwikkeling, gekeken.

Risico van resistentie

Een belangrijk nadeel van antibiotica is namelijk resistentie; bacteriën kunnen er ongevoelig voor worden. Hoe meer antibiotica wordt gebruikt, hoe groter de kans dat bacteriën resistent worden. Het langdurig gebruik van onderhoudsantibiotica bij kinderen geeft dus veel kans op de ontwikkeling van resistentie.

In de loop van 2019 hoopt Kiddy Goodpills een tweede onderzoek te kunnen selecteren dat in 2020 van start zal gaan. Op deze manier willen zij ervoor zorgen dat de kennis over de toepassing van geneesmiddelen bij kinderen vergroot wordt en de zorg voor kinderen verbetert.

Meer informatie over de Stichting Kiddy Goodpills kun je vinden op de website www.kiddygoodpills.com.