Podcastplatform Kind bij de dokter

8 maart 2023

Samenwerking Kind & Ziekenhuis met platform ‘Kind bij de Dokter’

Kind & Ziekenhuis is een samenwerking gestart met het platform ‘Kind bij de Dokter’. Deze  website biedt toegankelijke en betrouwbare patiëntinformatie voor kinderen met veelvoorkomende aandoeningen en hun ouders in de vorm van laagdrempelige podcasts.

Kind & Ziekenhuis gaat Kind bij de Dokter onder meer inhoudelijk adviseren vanuit patiëntenperspectief en zal zowel het platform als de podcasts breed onder de aandacht brengen.

De podcasts worden gemaakt door kinderarts Gerdine Kamp en kinderarts in opleiding Lotte Heijerman, in samenwerking met kinderen en ouders die in de podcasts hun ervaringen vertellen.

Vaak nodigen beide artsen ook gespecialiseerde medische deskundigen uit. De informatie in de podcast en in de folder die bij elke podcast hoort, kom tot stand in overleg met andere zorgverleners en patiëntenorganisaties.

Samen beslissen

Kind & Ziekenhuis werkt samen met Kind bij de Dokter omdat de podcasts kinderen en gezinnen laagdrempelig toegang geven tot betrouwbare patiëntinformatie. Dergelijke informatie is een belangrijke aanvulling op het gesprek met de dokter in de spreekkamer, of juist als voorbereiding daarop.

Op deze manier dragen de podcasts bij aan een gelijkwaardige positie van kind en gezin in het zorgproces, en daarmee aan ‘samen beslissen’. De formule van de podcasts is steeds hetzelfde: 7 vragen, 7 antwoorden en 7 tips. De podcasts worden gemaakt op jeugdjournaal-niveau, zodat zowel kinderen als ouders ermee uit de voeten kunnen.

“Kinderen en ouders moeten op internet toegankelijke en betrouwbare informatie kunnen vinden”

Gerdine Kamp en Lotte Heijerman namen in 2021 het initiatief voor de podcasts. Ze deden dit vanuit de overtuiging dat kinderen en ouders op internet toegankelijke en betrouwbare informatie moeten kunnen vinden om buiten de spreekkamer op terug te vallen. In het najaar van 2021 richtten zij de stichting 3×7 bij de dokter op en lanceerden ze de website www.kindbijdedokter.nl.

Landelijk platform

Kind bij de Dokter heeft de ambitie om een breed landelijk platform voor toegankelijke en betrouwbare patiëntinformatie voor kinderen en ouders via podcasts te worden. Inmiddels hebben zich 16 zorgprofessionals vrijwillig aan de stichting verbonden.

De podcasts en bijbehorende folders zijn te vinden via www.kindbijdedokter.nl en via soundcloud, spotify, apple podcast, sticher en google podcast.

De samenwerking tussen Kind & Ziekenhuis en Kind bij de Dokter wordt mede mogelijk gemaakt door het KIDZ-programma van ZonMw en de Patiëntenfederatie.