30 januari 2024

Voorlopig groen licht voor IZA-transformatieplan MKS

Kind & Ziekenhuis en de andere MKS-partijen hebben voorlopig groen licht gekregen om met inzet van transformatiegelden Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) landelijk verder te implementeren. Daarmee is een belangrijke nieuwe stap gezet in het  vormgeven van medische kind- en gezinsgerichte netwerkzorg in heel Nederland.

De transformatiegelden zijn bedoeld voor initiatieven die bijdragen aan passende zorg en andere doelstellingen, vastgelegd in het Integraal Zorgakkoord (IZA). Namens de MKS-partijen dient Kind & Ziekenhuis een transformatieplan in om de MKS-werkwijze verder te implementeren.

Snelle toets

Een eerste versie van dit plan  is na een zogenaamde ‘snelle toets’ goedgekeurd. Dit betekent dat het voldoet aan de belangrijkste criteria voor het toekennen van IZA-transformatiegelden. Het plan zal nu door de MKS-partijen verder worden uitgewerkt, gebaseerd op de gezamenlijke MKS-meerjarenstrategie en de bijbehorende werkagenda.

Significante stap

Directeur-bestuurder Hester Rippen van Kind & Ziekenhuis is blij met de goedkeuring. “De kans is nu groot dat ons plan ook een definitief akkoord krijgt. Daarmee is de uitslag van deze snelle toets een significantie stap in het omvormen van de medische kindzorg naar goed functionerende kind- en gezinsgerichte netwerkzorg rond kind en gezin. We kunnen, na  finale goedkeuring, de MKS werkwijze landelijk uitrollen met  bijbehorend kennispakket en passende bekostiging.”

Meer info:

Naar de MKS-Meerjarenstrategie 2023 – 2026

Naar de MKS-Werkagenda 2023 – 2026

Kindzorg zonder muren – hoe Medische Kindzorg Samenwerking het land verovert

Meer over MKS:

Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) is netwerkzorg rond kind en gezin. Zorgverleners en andere professionals werken domeinoverstijgend samen met kind en gezin en met elkaar om te komen tot passende zorg. Daarbij wordt niet alleen vanuit een medische invalshoek, maar met een integrale blik gekeken naar  passende oplossingen voor kind en gezin.

De MKS-partijen zijn naast Kind & Ziekenhuis branchevereniging BINKZ, Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en de beroepsverenigingen Kinderverpleegkunde.nl, NVK en V&VN Vrouw en Kind. Gezamenlijk implementeren ze MKS als de standaard werkwijze voor het indiceren, organiseren en uitvoeren van verpleegkundige zorg aan kinderen buiten het ziekenhuis.

Ook aan de slag met MKS? Op de website medischekindzorgsamenwerking.nl vind je alle tools, checklists, stappenplannen en goede voorbeelden die je nodig hebt! Werkt de link niet? Ga dan naar integralekindzorgmetmks.nl.