Werkagenda

23 november 2023

MKS-partijen publiceren werkagenda 2023 – 2026

De samenwerkende MKS-partijen hebben de werkagenda voor de komende jaren gepubliceerd. In de werkagenda staat welke stappen gezet worden om de strategische doelen uit de Meerjarenstrategie 2023 – 2026 te realiseren.

Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) zorgt ervoor dat kinderen met een zorgvraag en hulpbehoefte na het ziekenhuis zorg en ondersteuning ontvangen die in hun leven past. Dankzij de MKS-werkwijze is dit voor veel kinderen al realiteit.

In richtlijnen is vastgelegd dat MKS de standaard werkwijze is voor het organiseren van kindzorg in de eigen omgeving. Volgens de meerjarenstrategie moet de MKS-werkwijze in 2026 overal gemeengoed zijn, zodat alle kinderen die dat nodig hebben zorg en ondersteuning ontvangen die aansluit bij hun wensen en behoeften.

Randvoorwaarden

Om dat te bereiken trekken de MKS-partijen samen op. Ze werken onder meer aan randvoorwaarden zoals opleidingen, betere bekostiging, een voor alle betrokkenen toegankelijk digitaal zorgplan en goed werkende PGO’s (persoonlijke gezondheidsomgeving) voor kind en gezin.

De MKS-partijen zijn Kind & Ziekenhuis, branchevereniging BINKZ, Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg en de beroepsverenigingen Kinderverpleegkunde.nl, NVK en V&VN Vrouw en Kind.

werkagenda

Download de MKS – Werkagenda 2023-2026

Meer info

Meerjarenstrategie 2023 – 2026

Ook aan de slag met MKS? Op de website medischekindzorgsamenwerking.nl vind je alle tools, checklists, stappenplannen en goede voorbeelden die je nodig hebt!