Samen beslissen doe je ook met anderen in het zorgnetwerk

9 februari 2024

“Samen beslissen doe je ook met de andere professionals in het zorgnetwerk”

Zorgverleners hebben geen eenduidig beeld wat samen beslissen met kinderen precies is en hoe je het aanpakt, blijkt uit het Kind & Ziekenhuis – onderzoek  ‘Samen beslissen met kinderen’. Directeur-bestuurder van Kind & Ziekenhuis Hester Rippen-Wagner geeft een toelichting op een aantal bevindingen. “Samen beslissen doe je niet alleen samen met kind en gezin, maar ook samen met de anderen in het zorgnetwerk.”

In de landelijke campagne over samen beslissen itten zorgverlener en patiënt tegenover elkaar in de spreekkamer. Ze gaan met elkaar in gesprek over de behandeling en de zorg. Dat is een enigszins vertekenend beeld voor kind en gezin, zegt Hester Rippen-Wagner, directeur-bestuurder van Kind & Ziekenhuis.

“Wat je niet ziet, is dat de zorgverlener deel uitmaakt van een netwerk rond kind en gezin. Samen beslissen doe je niet alleen samen met kind en gezin, maar ook samen met die anderen in dat netwerk. Wat hebben zij van jou nodig als het gesprek is afgelopen? Hoe maak je het besprokene toegankelijk voor hen?”

Meer dan het gesprek in de spreekkamer
Daar komt bij dat samen beslissen meer omvat dan het gesprek in de spreekkamer. “Van het eerste tot het laatste contact zijn er continu momenten waarop je als zorgverlener kind en gezin informeert, meeneemt, overlegt, luistert en samen beslist. Dat zeggen kinderen zelf ook tegen ons. Ze willen zelf bedenken en verwoorden wat ze belangrijk vinden in relatie tot hun behandeling en de organisatie en evaluatie van hun zorg. Zorgverleners kunnen ze daarbij begeleiden, bijvoorbeeld door gespreksinstrumenten aan te reiken. Ook dat is samen beslissen.”

In het kader van het project ‘Een grote stem voor kleine mensen’ onderzocht Kind & Ziekenhuis hoe zorgverleners denken over samen beslissen met kinderen en het aanreiken van gespreksinstrumenten. Daaruit bleek dat zorgverleners zeer uiteenlopende opvattingen hebben over wat samen beslissen is en hoe je het aanpakt. Ze blijken wel zeer gemotiveerd om gespreksinstrumenten aan te reiken als ze daar in de praktijk de meerwaarde van zien, er tijd voor krijgen en in getraind worden. Die trainingen geeft Kind & Ziekenhuis inmiddels.

Overige kinderleefdomeinen
Hester Rippen-Wagner: “Opvallend vond ik dat zorgverleners aangeven het soms moeilijk te vinden als kinderen andere onderwerpen aandragen dan de zaken die zijzelf belangrijk vinden. Nog te vaak richten zorgverleners zich op het medische aspect, terwijl de overige kinderleefdomeinen minstens zo belangrijk zijn. Welke gevolgen heeft een behandeling voor het leven van het kind? In het gezin, op school en sport, voor zijn toekomst? Als een tiener een tumor heeft in zijn onderbeen, kan amputeren medisch de beste behandeling zijn. Maar niet als het kind bouwvakker wil worden, want dat gaat moeilijker met een prothese.”

Rapport-Samen-beslissen_-stem-van-het-kind-vergroten-met-gespreksinstrumenten

Het onderzoeksrapport ‘Samen beslissen met kinderen en het gebruik van gespreksinstrumenten’ is beschikbaar op kindenziekenhuis.nl/publicaties-handreikingen. Je kunt het hieronder ook downloaden:

Download Rapport Samen beslissen met kinderen en het gebruik van gespreksinstrumenten 

Infosheet Stem van het kind vergroten

In dit praktische infosheet staan de uitkomsten van het onderzoek eenvoudig gepresenteerd.

Je ziet in één oogopslag wat samen beslissen met kinderen en het gebruik van gespreksinstrumenten inhoudt. En wat jij als zorgverlener nu kunt doen om kinderen echt te betrekken in hun behandeling en hun zorg.

Het infosheet is beschikbaar op kindenziekenhuis.nl/publicaties-handreikingen. Je kunt het hieronder ook downloaden:

Download Infosheet Stem van het kind vergroten