Visite met kind en ouder(s): hoe doe je dat?

0
6200
Handreiking Implementatie Gezinsgerichte Visite

Handreiking Implementeren gezinsgerichte visite

Voor ziekenhuizen die overwegen om de visites voortaan samen met kind en ouder(s) te houden, heeft Stichting Kind en Ziekenhuis de ‘Handreiking gezinsgerichte visite’ opgesteld. De handreiking geeft tips voor het goed invoeren van de gezinsgerichte visite. Samen visite houden is belangrijk voor de kwaliteit van de zorg, maar het vraagt een cultuuromslag. Je kunt er niet van de ene op de andere dag mee beginnen.

Veel ziekenhuizen overwegen om de visite samen met kinderen en ouders te doen, maar weten niet waar ze moeten beginnen. De kinderafdeling van het Bravis ziekenhuis in Brabant is er vorig  jaar mee gestart, met ondersteuning door Stichting Kind en Ziekenhuis. Van wat in het Bravis ziekenhuis is geleerd, heeft Kind & Ziekenhuis een handreiking gemaakt met tips en ideeën voor andere ziekenhuizen.

In de handreiking staat waar je aan moet denken voordat je de gezinsgerichte visite invoert

Om te beginnen is het belangrijk dat iedereen van tevoren goed voorgelicht wordt over wat er van ze wordt verwacht. Niet alleen (kinder)artsen en kinderverpleegkundigen die bang zijn dat ze zonder vooroverleg niet meer vrijuit over de patiënt kunnen spreken, maar ook kinderen en ouders  voor wie deelname aan visites helemaal nieuw is: wat kunnen ze vragen en zeggen, wat doet de arts met hun inbreng? Verder adviseert Kind & Ziekenhuis om tijdens de visite zittend plaats te nemen en niet recht tegenover het kind en de ouders te gaan staan.

In de handreiking staat onder meer waar je aan moet denken voordat je de gezinsgerichte visite invoert, aandachtspunten en een stappenplan voor het gesprek, en de perspectieven van aan de ene kant de medische staf en aan de andere kant het kind en gezin.

Heleen Schoone

Download de Handleiding Implementeren gezinsgerichte visite