Lichamelijke kindermishandeling herkennen

0
2755
kindermishandeling herkennen

In welvarende landen wordt 4% tot 16% van de kinderen lichamelijk mishandeld. Het is moeilijk om kindermishandeling vast te stellen, maar blauwe plekken kunnen een indicatie zijn. De ‘Richtlijn blauwe plekken bij kinderen’ geeft handvatten voor het herkennen van kindermishandeling. Een overzicht van de aanbevelingen:

 • Bij aanwezigheid van één of meerdere blauwe plekken bij premobiele kinderen moet toegebracht letsel worden uitgesloten.
 • Bij het beoordelen van blauwe plekken bij kinderen dient geen onderscheid te worden gemaakt op basis van geslacht of huidskleur van het kind.
 • De locatie van blauwe plekken bij mobiele kinderen geeft een aanwijzing voor het onderscheid tussen toegebracht en accidenteel letsel.
 • Bij een herkenbaar patroon van een object of lichaamsdeel (bijvoorbeeld hand of vingers), moet toegebracht letsel worden uitgesloten.
 • Bij aanwezigheid van meerdere blauwe plekken op één of meerdere locaties, zonder verklarend ongeluk of ziekte, moet toegebracht letsel worden uitgesloten.
 • Beoordeling van de kleur van blauwe plekken kan NIET gebruikt worden om het ontstaansmoment te bepalen.
 • Momenteel wordt onderzoek van blauwe plekken met forensisch licht bij kinderen niet aangeraden, omdat de waarde daarvan nog niet is onderzocht.
 • Stel geen suggestieve vragen over het ongevalsmechanisme in het gesprek met kinderen en/of ouders in relatie tot de blauwe plekken.
 • Elke zorgprofessional moet het letsel vastleggen in het dossier. Als toegebracht letsel niet kan worden uitgesloten, moet het letsel ook fotografisch worden vastgelegd (zo nodig hiervoor verwijzen). Zie hiervoor richtlijnen FMG op website FMG (www.forgen.nl) en NFI.
 • Bij twijfel over toegebracht letsel, kan advies van of consultatie bij Forensische Medische Expertise voor Kinderen plaatsvinden om tot de meest passende letselduiding te komen.
 • Als toegebrachte blauwe plekken niet kunnen worden uitgesloten, moeten de vervolgstappen van de meldcode gevolgd worden.
 • Advies vragen aan Veilig Thuis mag bij iedere vorm van twijfel over de veiligheid van het kind.
 • Een handelingsprotocol kindermishandeling wordt aanbevolen per werksituatie, naast het reeds verplichte meldcodeprotocol.