24 maart 2020

Beleid & Richtlijnen kinderthuiszorg, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen / kinderhospices

Op deze pagina verzamelen wij informatie en het meest relevante coronanieuws over Beleid & Richtlijnen kinderthuiszorg, verpleegkundig kinderdagverblijven en kinderzorghuizen / kinderhospices. Scrol naar beneden voor de diverse onderwerpen. Het meest actuele bericht staat bovenaan.

18 februari 2021

Standpunt NVK over het coronavirus en kinderen

Onderstaande link wordt frequent geüpdatet, afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland.

Lees meer…

13 mei 2020

Netwerk Integrale Kindzorg (NIK’s) | update per 13 mei

Een Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) is een samenwerkingsverband van professionals uit verschillende organisaties en disciplines uit de 1e, 2e en 3e lijn, met veel kennis over en ervaring met de zorg voor ernstig zieke kinderen. NIK biedt ondersteuning aan gezinnen met een kind met een levensduurbeperkende of levensbedreigende aandoening en de betrokken hulpverleners.

Via de link kun je lezen op welke wijze de 7 NIK’s in Nederland tijdens de coronacrisis bereikbaar zijn en welke andere relevant informatie zij mee willen geven aan kind en gezin. Alsmede hoe de geestelijke verzorging en rouw- en verliesbegeleiding is in tijden van corona. Lees meer 

  • Veel tips, boeken, potcasts, filmpjes en meer, gemaakt door rouw- en verliestherapeuten: Lees meer

1 mei 2020

Standpunt NVK over het coronavirus en kinderen en adolescenten met een chronische ziekte

Onderstaande link wordt frequent geüpdatet, afhankelijk van de ontwikkelingen in Nederland.
(Versie 1, datum 1 mei 2020.)

Lees meer…

20 april 2020

Stappenplan t.a.v. kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis ten tijde van de Corona-uitbraak.

Nederlandse Vereniging van Kinderartsen (NVK), de Branchevereniging Integrale Kindzorg (BINKZ) hebben, in nauwe samenwerking met het Netwerk Integrale Kindzorg (NIK) een stappenplan gemaakt t.a.v. kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis ten tijde van de Corona-uitbraak.

De NVK is van mening dat (kinder)verpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis (d.w.z. thuis, in een Kinderzorghuis of op een verpleegkundig kinderdagverblijf) ook ten tijde van de huidige Corona-crisis zo veel mogelijk moet worden gecontinueerd.

Bij gezonde kinderen verloopt een besmetting met het (nieuwe) coronavirus (COVID-19) over het algemeen mild. Er zijn echter ook steeds meer gegevens uit China en Italië dat een coronavirusinfectie bij kinderen met onderliggende chronische ziekten zoals longaandoeningen, hartaandoeningen of afweerstoornissen (al dan niet door afweer verlagende medicijnen) ook relatief mild verloopt en dat zij van het coronavirus niet zieker worden dan van andere (luchtweg)virussen.

Dit maakt dat voor deze kinderen een zelfgekozen quarantaine van het gezin niet nodig is. Zodat alle zorg die normaal wordt ingezet, ook nu blijft doorgaan. Waarbij wel alle beschermingsmaatregelen zoals die intramuraal in acht worden genomen ook extramuraal worden toegepast. Slechts voor een zeer beperkte groep kinderen zal wel een quarantaine noodzakelijk zijn; dit is dan altijd na overleg met de hoofbehandelaar/kinderarts.

Om de zorg aan kinderen zoveel mogelijk doorgang te vinden is er een standpunt in de vorm van een stappenplan opgesteld. Een stappenplan geeft ouders houvast hoe de zorgaanbieder op een zo veilig mogelijke wijze zorg bieden aan ziek kinderen.

25 maart 2020

Verwijsboom voor de thuiszorg over welke maatregelen je moet nemen

Elke keer als de RIVM maatregelen neemt of nieuwe richtlijnen heeft, wordt deze aangepast. Het is dus een dynamisch document.

Lees meer

25 maart 2020

Beleid, protocollen en nieuws van V&VN koepel over Corona

Lees meer

20 maart 2020

Herindicaties kindzorg

Belangrijk nieuws over herindicaties kindzorg van de Zorgverzekeraars Nederland.

Lees meer

23 maart 2020

Info declareren Nederlandse Zorgautoriteit

Op deze pagina wordt er antwoord gegeven op algemene en zorgsector specifieke vragen rondom het coronavirus.

Lees meer

23 maart 2020

Beleid, richtlijnen en nieuws van de Gehandicaptenzorg over corona

Op deze pagina wordt er antwoord gegeven op algemene en zorgsector specifieke vragen rondom het coronavirus.

Lees meer