10 juli 2015

Extra regels voor het online aanbieden van medicijnen

Vanaf 1 juli 2015 gelden voor het online aanbieden van medicijnen extra regels. Websites die medicijnen via internet te koop aanbieden, moeten vanaf dan aangemeld zijn en vermeld staan op het overzicht van online aanbieders medicijnen op de website van de overheid (in Nederland het CIBG – www.aanbiedersmedicijnen.nl). Verder moeten ze beschikken over onderstaand logo op hun website. De in Nederland aangemelde aanbieders ontvangen deze week het logo, zij zullen dit de komende weken op hun websites plaatsen.

Logo en websites kunnen vals zijn. Controleer daarom altijd heel goed de echtheid: het logo is alleen echt als deze doorklikt naar de lijst van aangemelde aanbieders op de officiële website www.aanbiedersmedicijnen.nl en de aanbieder daar ook daadwerkelijk in is opgenomen.

Websites waarop illegaal geneesmiddelen worden aangeboden kunnen gemeld worden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (www.igz.nl).

Hoe kunt u controleren of een aanbieder legaal handelt?

Meer dan de helft van de medicijnen die via internet worden gekocht is vervalst en dat kan zeer gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. Om te voorkomen dat u uw gezondheid in gevaar brengt is het belangrijk medicijnen bij een legale verkoper te kopen. Als u via de website van een online apotheek, drogist of verkoper een aankoop wilt doen controleer dan altijd de betrouwbaarheid.

Er zijn diverse manieren waarop u kunt controleren of een online aanbieder legaal handelt:

  • Medicijnen waarvoor u een recept nodig heeft, mogen nooit verkocht worden zonder recept. Een goede vuistregel is: alles wat u ook bij de drogist kunt kopen of bijvoorbeeld bij de supermarkt, is geen receptgeneesmiddel. In de geneesmiddelen informatiebank van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen kunt u belangrijke informatie over geneesmiddelen vinden. Daar staat bijvoorbeeld of een geneesmiddel enkel op recept verkrijgbaar is of bijvoorbeeld alleen door een apotheek of drogist verkocht mag worden.
  • Receptgeneesmiddelen mogen alleen door apotheken afgegeven worden. Kijk of er een adres op de website staat en check of de postcode voorkomt in de lijst van erkende apothekers. Komt de aanbieder niet voor, ga dan op zoek naar een andere aanbieder die wel in de lijst genoemd staat.
  • Ga in het BIG-register na of de medisch specialist of dokter die op een website wordt genoemd ook echt een erkend medisch specialist is.

Op www.internetpillen.nl vindt u alle tips om veilig te bestellen.

Hoe werkt het logo?

Eén van de manieren om te controleren of een online aanbieder van medicijnen legaal handelt is het Europese logo voor aanbieders. Online aanbieders van medicijnen moeten zich melden bij de overheid. In Nederland is dat het CIBG (uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Als na controle door het CIBG blijkt dat de aanbieder daadwerkelijk verkoopt wat hij wettelijk mag verkopen, moet hij het logo op de website plaatsen.

Dit logo heeft een link naar www.aanbiedersmedicijnen.nl. Als u klikt op het logo komt u in de lijst met aangemelde aanbieders terecht waar u kunt controleren of de aanbieder legaal handelt en welk soort geneesmiddelen de aanbieder mag verkopen.

Het is van belang dat u altijd controleert of een aanbieder die het logo op zijn website heeft staan ook daadwerkelijk in het overzicht van aangemelde aanbieders staat. Dit kunt u alleen controleren op de officiële website www.aanbiedersmedicijnen.nl. Websites met namen die hierop lijken, zijn geen websites van de overheid.

Het logo geldt alleen voor websites van aanbieders die geneesmiddelen te koop aanbieden en niet om het digitaal inleveren van een recept via de website van uw apotheek (tenzij op deze websites natuurlijk geneesmiddelen te koop worden aangeboden). Alle apotheken in Nederland zijn te vinden op www.apotheek.nl.

Waar kunt u de nieuwe regels voor het online aanbieden van medicijnen vinden?

Het eigendomsrecht van dit logo berust bij de Europese Commissie. Om te voorkomen dat vervalste medicijnen in de legale distributieketen terecht komen, hebben op 8 juni 2011 het Europees Parlement en de Raad Richtlijn 2011/62/EU vastgesteld (richtlijn vervalsingen). In deze richtlijn werden een gemeenschappelijk (Europees) logo voor online aanbieders van medicijnen en een overheidswebsite met een overzicht van aangemelde aanbieders geïntroduceerd. In juni 2014 is de Europese uitvoeringsverordening 699/2014 vastgesteld die hier verder (technisch) uitvoering aan geeft.

Meer informatie betreffende de Europese wet- en regelgeving staan op de website van de Europese Commissie.

In Nederland is deze regelgeving opgenomen in de Geneesmiddelenwet (artikel 67a en 67b) en de Regeling Geneesmiddelenwet (artikel 6.12 en 6.13).