12 oktober 2023

Drie genomineerden Kinderverpleegkundige MKS van het jaar 2023 bekend

De drie genomineerden voor de award Kinderverpleegkundige Medische Kindzorg Samenwerking van het jaar 2023 zijn bekend. Het zijn Margo Jansen (Amsterdam UMC Emma Kinderziekenhuis), Laura Weel (Kids2care) en Mirjam Zeebregts (Amphia). Binnenkort zal Stichting Kind en Ziekenhuis de winnaar bekend maken en de award uitreiken.

De jury van Kind & Ziekenhuis heeft uit alle aanmeldingen drie genomineerden gekozen. De kinderverpleegkundige met de meeste stemmen mag op een nader te bepalen datum in november de award in ontvangst nemen en zich een jaar lang Kinderverpleegkundige Medische Kindzorg Samenwerking van het jaar 2023 noemen.

De kinderverpleegkundigen zijn aangemeld door kinderen, ouders en/of collega’s. In de kaders hieronder een aantal fragmenten uit de aanmeldingen die de drie genomineerden karakteriseren.

Meer informatie over de verkiezing van de Kinderverpleegkundige Medische Kindzorg Samenwerking van het jaar: klik hier.

Margo Jansen

Margo Jansen – Amsterdam UMC Emma Kinderziekenhuis

Laura Weel

Laura Weel – Kids2care

Mirjam Zeebregts

Mirjam Zeebregts – Amphia

Margo Jansen – Amsterdam UMC Emma Kinderziekenhuis

“Margo heeft eerst jarenlang op de kinderoncologie gewerkt in het Emma kinderziekenhuis. Daarna heeft zij de overstap gemaakt naar de afdeling zuigelingen. In die periode is zij ook senior verpleegkundige geworden met als aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid.”

“Margo is een verpleegkundige die altijd uitgaat van het kind en het gezin en ze betrekt bij de zorg en de besluitvorming. Ze is een voortrekker op het gebied van optimale kind- en gezinsgerichte zorg, zowel in het Emma Kinderziekenhuis als daarbuiten. Zo heeft ze het concept van ‘ouders bij de visite’ ingevoerd, wat een grote en blijvende impact heeft gehad in ons kinderziekenhuis. Vervolgens heeft ze omliggende ziekenhuizen uitgenodigd om te komen kijken hoe dit bij ons werkt.”

“Margo ziet het kind nooit los van het gezin eromheen. Zij benadert praktische vraagstukken rond het ontslag aan de hand van de vraag: wat heeft dit gezin nodig om de overstap van het ziekenhuis naar thuis goed te kunnen maken? Margo inspireert haar collega’s op de werkvloer om ook vanuit deze visie te gaan werken. Ze heeft een coördinerende rol gespeeld in het Oké-project, gericht op de overgang van een lang verblijf in het ziekenhuis naar huis.”

Laura Weel – Kids2care

“Laura Weel is kinderverpleegkundige bij Kids2care, waar ze zich onder meer inzet voor de implementatie van medische kindzorg samenwerking en indicatiestelling. Daarnaast zet ze zich in voor de verdere ontwikkeling van MKS in de werkgroep voor passende financiering voor zorg in de eigen omgeving van de belangenvereniging BINKZ. ”

“Laura is een voorbeeld voor collega’s. Ze is niet alleen betrokken bij kinderen, ouders en gezinnen, maar betrekt ze ook actief bij het zorgproces. Daarnaast heeft ze aandacht voor broers en zussen, coördineert ze tussen verschillende zorgverleners en werkt ze over de grenzen van de domeinen heen.”

“Voor ons als Kids2care mooi om te zien dat alles waar we als zorgorganisatie al bijna twintig jaar voor staan en ons hard voor maken, nu door een van onze kinderverpleegkundigen verder wordt gedragen en zij haar kennis, ervaring en kunde hiervoor inzet.”

Mirjam Zeebregts – Amphia

“Mirjam is een ervaren kinderverpleegkundige met onder meer expertise in de kinderoncologie. Wij nomineren haar als Kinderverpleegkundige Medische Kindzorg Samenwerking van het jaar 2023 vanwege haar inzet en passie. Ze is de drijvende kracht achter het invoeren van MKS – in ons ziekenhuis, maar ook in de hele regio.”

“Op dit moment richt Mirjam onze zorgpaden zo in dat MKS echt geborgd wordt in de organisatie. Dat betekent aandacht voor de 4 kinderleefdomeinen en de zorgbehoefte in de eigen omgeving. Ook de anamnese wordt aangepast en volgens de leefdomeinen uitgewerkt. Hierdoor sluiten onze gegevens naadloos aan op die van de thuiszorgorganisaties en hoeven ouders en kinderen niet steeds dezelfde vragen te beantwoorden.”

“Mirjam wordt gezien als een rolmodel voor collega’s. Ze houdt onder meer rekening met de draagkracht van ouders, biedt ze ondersteuning en zorgt voor verwijzingen indien nodig. Ze hecht veel waarde aan het welzijn van kinderen, betrekt ouders, broers en zussen bij de zorg en gebruikt humor om kinderen op hun gemak te stellen. Ze streeft altijd naar zorg op maat. Dankzij haar inspanningen voelen ouders zich beter ondersteund in het zorgproces.”