4 juli 2022

Groen licht voor Kind & Ziekenhuis e.a. voor ‘Een grote stem voor kleine mensen’

Stichting Kind en Ziekenhuis gaat, samen met anderen, kinderen beter in staat stellen om volwaardig mee te beslissen over hun zorg. In het project Een grote stem voor kleine mensen krijgen zij instrumenten aangereikt waarmee ze hun eigen behoeften en wensen kunnen bepalen en naar voren brengen, zodat hun stem echt telt. Bij kinderen wordt getoetst of ze dit ook zo ervaren.

Het project vindt plaats in het kader van de subsidieregeling Leren gebruiken van uitkomstinformatie voor Samen beslissen van Zorginstituut Nederland. Dit jaar staat deze regeling in het teken van Samen beslissen met kinderen, met als doel meer zeggenschap voor kinderen over hun zorg. Kinderen worden nog onvoldoende gehoord en betrokken, waardoor van de juiste zorg op de juiste plek nog te vaak geen sprake is. Het Zorginstituut voert de regeling uit in opdracht van het ministerie van VWS.

Aanvraag goedgekeurd

Vandaag maakt het Zorginstituut bekend dat de subsidieaanvraag voor Een grote stem voor kleine mensen is goedgekeurd. Dat betekent dat Kind & Ziekenhuis en haar samenwerkingspartners dit najaar kunnen starten met het tweejarige project. Het project gaat deel uitmaken van Medische Kindzorg Samenwerking (MKS), de standaard werkwijze voor het organiseren van kindzorg in de eigen omgeving van kind en gezin.

Het project richt zich in eerste instantie op kinderen die ook zorg nodig hebben in de eigen omgeving, maar de instrumenten zullen breed toepasbaar worden gemaakt.

Kind & Ziekenhuis werkt in het project samen met de andere MKS-partners: Kenniscentrum kinderpalliatieve zorg, Kinderverpleegkunde.nl, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), V&VN Kinderverpleegkunde en Brancheorganisatie Integrale Kind Zorg (BINKZ). Ook nemen deel KinderThuisZorg Nederland, TNV zorgt, diverse experts (waaronder kinderen en ouders van de Adviesraden van Kind & Ziekenhuis) en andere patiëntenorganisaties.

Drie instrumenten

In het project worden drie instrumenten geschikt gemaakt voor de fase in MKS waarin bekeken wordt welke zorg een kind in de eigen omgeving moet krijgen: de hulpbehoeftescan. Met deze drie instrumenten kunnen kinderen verkennen en verwoorden wat zij zelf belangrijk vinden als het gaat om hun gezondheid en hun leven, nu en in de toekomst. Ook komen hun eigen waarden, behoeften, doelen en voorkeuren aan bod. Zorgverleners krijgen een training hoe ze kinderen en ouders in het gebruik van de drie instrumenten kunnen ondersteunen.

Het gaat om inzet van de instrumenten Kindtool positieve gezondheid, de IMPACT-tool en de kind-en jeugdversie van de hulpbehoeftescan. Via de Ervaringsmonitor van Kind & Ziekenhuis wordt getoetst of kinderen ervaren dat hun stem hiermee ook echt telt en ze dus de juiste zorg krijgen. Met deze informatie kan het proces van Samen beslissen met kinderen verder worden verbeterd.

Een plek in hun leven

Doel van Een grote stem voor kleine mensen is dat kinderen zelf kunnen nagaan welke zorg en begeleiding ze willen en dit ook (samen met ouders) kunnen verwoorden, zodat ze volwaardig meebeslissen over hun zorg. Hierdoor zijn kinderen beter in staat hun zorg een plek te geven in hun leven. Het project zal kinderen en ouders ervan bewust maken dat ze volwaardig kunnen meebeslissen. Zorgprofessionals zullen daar het belang van inzien en het faciliteren, zo is de bedoeling.

In het project zal ook worden samengewerkt met de volgende experts en expertgroepen:

Marijke Kars, UMC Utrecht, deskundige IMPACT 
Elise van de Putte, UMC Utrecht, expert kindtool Mijn positieve gezondheid
Hadewych Cliteur, adviseur MKS
Ieder(in), netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte
Per Saldo, vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget
AdviesRaad ouders en kindzorgprofessionals Kind & Ziekenhuis 
KinderAdviesRaad Kind & Ziekenhuis
Zorgverzekeraars
Andere patiëntorganisaties