5 januari 2024

Mirjam Zeebregts: “Het magische woord in de kindzorg is samenwerking”

Interview met de Kinderverpleegkundige van het Jaar 2023

Mirjam Zeebregts, kinderverpleegkundige in het Amphia ziekenhuis in Breda, werd vorige maand verkozen tot kinderverpleegkundige Medische Kindzorg Samenwerking (MKS) van het jaar. Ze won vanwege de inzet waarmee ze MKS implementeert en uitdraagt. Vakgenoten roept ze op ook het voortouw te nemen: “Vertrouw op je expertise om met MKS aan de slag te gaan.”

Kind en gezin centraal stellen, dat is al dertig jaar de rode draad in de carrière van kinderverpleegkundige Mirjam Zeebregts. Het klinkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. “Nog steeds zijn er artsen die vragen:  ‘Waar ligt de appendix?’ terwijl ze bedoelen: ‘Waar ligt het kind bij wie ik de blindedarm heb verwijderd?’ Dat betekent dat de arts vooral kijkt naar de medische zorgbehoefte van een kind.”

Een mens in ontwikkeling

“Maar een kind is zoveel meer dan die medische zorgbehoefte. Het is een mens in ontwikkeling, met eigen wensen, een sociaal leven, met vriendjes en vriendinnetjes. Bovendien beleeft ieder kind zo’n medische ingreep op een andere manier. Pas als je kind en gezin centraal zet, kun je daar oog voor krijgen. Dat is de crux van Medische Kindzorg Samenwerking.”

Zeebregts is een van de pioniers als het gaat om het MKS-gedachtengoed. Maar ze kan het uiteraard niet alleen. “MKS is teamwork. Vandaar dat we in het Amphia ziekenhuis als eerste stap onze collega’s hierin hebben geschoold. Niet alleen de kinderverpleegkundigen, maar ook de kinderartsen, het medisch maatschappelijk werk, de psycholoog, de kinderfysiotherapeut. Zodat ze weten wat MKS inhoudt, en hoe je er in je contact met kind en gezin uiting aan kunt geven.”

Vier kinderleefdomeinen

Zeebregts zorgde er ook voor dat er in het medisch dossier aandacht kwam voor de vier kinderleefdomeinen, een belangrijke pijler onder de MKS-werkwijze. Dan gaat het niet alleen om het medische aspect, maar ook om zaken als ontwikkeling, het sociale functioneren en de veiligheid.

Mirjam Zeebregts: “Hoe verloopt de ontwikkeling van het kind, op wat voor school zit het, heeft het vriendjes, hoe ziet het gezin eruit? Maar ook: hoe verloopt de voeding, zijn er psychische problemen? Pas als je oog hebt voor al deze vier domeinen, doe je recht aan het kind tegenover je. Je stelt daarmee kind en gezin centraal, en niet de aandoening. Met als resultaat dat kind en gezin zich gezien voelen.”

“Als kinderverpleegkundigen kunnen wij het beste beoordelen wat kind en gezin nodig hebben”

De vier kinderleefdomeinen uitvragen en rapporteren hoeft volgens Zeebregts niet veel tijd te kosten. “Maar je weet dan wel zeker dat alle zorgverleners, in het ziekenhuis én in de thuissituatie, ervan op de hoogte zijn. Bovendien kun je dan meer doen. Als je weet dat een werkgever geen begrip voor een ouder die vaak naar het ziekenhuis moet, kun je de hulp inroepen van het medisch maatschappelijk werk. Als je merkt dat een kind psychisch in de knoop zit, kun je een kinderpsycholoog inschakelen. Hoe completer ons beeld van de vier levensdomeinen, hoe meer we voor kind en gezin kunnen doen. In het ziekenhuis, maar ook thuis. Het helpt bij een vloeiende overgang van de zorg in het ziekenhuis naar die in de thuissituatie. Ouders en kind kunnen die zorg dan met vertrouwen tegemoetzien.”

Verpleegkundig leiderschap

Werken met de vier kinderleefdomeinen, zoals de kinderafdeling van het Amphia ziekenhuis doet, gebeurt nog niet overal in Nederland. Mirjam Zeebregts hoopt dat andere kinderafdelingen het voorbeeld van Amphia  en andere ziekenhuizen snel zullen volgen. Kinderverpleegkundigen kunnen daarin een belangrijke rol spelen, stelt ze. Dat past bij haar visie op verpleegkundig leiderschap. “De kinderverpleegkundige is HBO-opgeleid. Wij hebben de expertise om met MKS aan de slag te gaan. Bovendien staan wij het dichtst bij kind en gezin. We kunnen dus het beste beoordelen wat zij nodig hebben.”

Vertrouw op je expertise

Haar boodschap aan kinderverpleegkundigen die in hun ziekenhuis of thuiszorgorganisatie werk willen maken van MKS, is dan ook: vertrouw op je expertise. “En doe het samen. Samen met kind en gezin, samen met andere zorgverleners. Samenwerking, dat is hét magische woord in de medische kindzorg.”

Meer info:

Mirjam Zeebregts is Kinderverpleegkundige MKS van het jaar 2023
Kindzorg zonder muren – hoe Medische Kindzorg Samenwerking het land verovert
Mirjam Zeebregts (Amphia) over MKS: “Deze werkwijze heeft de toekomst”

Meer informatie over de verkiezing van de Kinderverpleegkundige Family Integrated Care (in 2023 MKS) van het jaar: klik hier.

Zelf aan de slag met MKS? Op medischekindzorgsamenwerking.nl vind je alles wat je nodig hebt. Werkt de link niet? Ga naar integralekindzorgmetmks.nl.